Hovedtrekk

Lumina dashboard on tablet

Lumina™ er DNVs nettbaserte dashbord som hjelper deg med å forbedre ditt ledelsessystem. Gå gjennom de områdene der bedrifter oftest sliter, dykk ned i rotårsakene til beste praksis, se de vanligste løsningene for å forhindre at avvik gjentar seg, og sammenlign prestasjonene internt og eksternt. Lumina gir deg et bredere overblikk slik at du effektivt kan sikre samsvar og implementere varige forbedringer.  Du kan stille spørsmål og bla gjennom data via et intuitivt selvbetjeningsgrensesnitt. Dra nytte av analyser av revisjonsresultater fra tusenvis av selskaper over hele verden samt erfaringen og ekspertisen til DNVs revisorer.  Bruk Lumina til: • Statistikk på høyt nivå over feil for en gitt standard.  Forstå hvor selskapenes ledelsessystemer oftest ikke oppfyller kravene. • Oversikt over de vanligste grunnårsakene og løsningene  Få tilgang til lister over de vanligste grunnårsakene og løsningene for avvik per klausul og underklausul for å få inspirasjon til forbedringsprosessen. En grundig rotårsaksanalyse gjør at du ikke bare kan iverksette korrigerende tiltak for å lukke revisjonsavvik, men også avdekke underliggende strukturelle problemer som gjør det mulig å iverksette helhetlige, varige forbedringer.   • Benchmark styringssystemets ytelse Sammenlign styringssystemets samlede ytelse med tilsvarende systemer i andre bransjer ved hjelp av styringssystemets ytelsesindeks (Mspi). Bruk bransjereferansene for å få tilgang til statistikk for de vanligste compliancerisikoene i alle bransjer, og sammenlign med andre bransjegrupper.  • Sammenlign avdelinger internt  Selskaper med flere avdelinger kan sammenligne interne avdelinger nasjonalt eller på tvers av geografiske grenser for å sikre konsistente resultater og målrette forbedringstiltak der det er nødvendig.  • Forbedre og vurdere resultatene dine over tid  Få tilgang til det detaljerte benchmarking-varmekartet som viser forbedringsområder, eller bruk trendvisningen til å studere resultatene over tid. Analyser ytelsen etter funnets alvorlighetsgrad, MSpi og funn per dag for å forstå hvordan styringssystemet utvikler seg og om dere er på vei i riktig retning.  • Håndter risikoer Få tidlig informasjon om de vanligste kritiske prosessene og styrkene i ledelsessystemet ditt i henhold til den eller de valgte standardene, din bransje eller den eller de standardene du har bestemt deg for å implementere.  Med innsikt fra Lumina kan du enkelt identifisere og prioritere forbedringstiltak og få innsikt som hjelper deg med å sikre samsvar.  Benchmarking-workshops og rapport Våre eksperter kan hjelpe deg med å få en bedre forståelse av dataene og de viktigste referanseverdiene. Du definerer spesifikke benchmarkinggrupper. Vi henter ut dataene og analyserer resultatene. Vi går gjennom ledelsessystemenes styrker, svakheter og forbedringsområder, og resultatene kan deles i en workshop og en detaljert rapport.

More information

Lumina™ - Improvement through awareness

Download our presentation for more information

Self-assessment suite

Are you ready?

Contact us