Hovedfunksjoner

Lumina™ er et unikt sett av verktøy som analyserer ytelsen til ledelsessystemet ditt, noe som gjør benkemerking mulig både intert og i forhold til likestilte i bransjen. 

Bruk dashbordet på nett for å stille forespørsler og søk gjennom data med et intuitivt selvbetjeningsgrensesnitt, der mer enn 2,3 millioner revisjonsfunn fra tusenvis av selskaper gjør at du enkelt kan sammenligne din egen ytelse med de for referansegruppene. Den nye versjonen av Lumina gjør at du  kan søke gjennom risikoområdene til enhver standard og industri. 

Med Lumina får du:

  • Statistikk på høyt nivå om svikt for enhver gitt standard. 
  • Industribenkemerker med statistikk om svikt for enhver industri. 
  • En helhetlig måling av ledelsessystemets ytelse. 
  • En granulær beskrivelse av ytelsen til ledelsessystemets ulike områder/prosesser. 
  • Et detaljert benkemerkingsvarmekart som viser områdene for forbedring. 
  • Tidlige advarsler om administrasjonssystemets vanligste kritiske prosesser og styrker, for dine standarder og for din industrisektor. 
  • Omfattende intern benkemerking mellom enheter/steder innenfor organisasjonen. 
  • En sammenligning med en benkemerkingsreferansegruppe. 
  • En trendlinjeanalyse over tid. 

Med innsikt fra Lumina kan du enkelt identifisere og prioritere ledelsessystemområdene som må forbedres.

Benkemerkingsrapport og workshop

Våre eksperter kan hjelpe deg til å få en bedre forståelse av dine data og viktige benkemerker. Definer en benkemerkingsgruppe, så vil de ekstraherte resultatene deles i en workshop. Våre eksperter vil gå gjennom ledelsessystemets styrker, svakheter og områder for forbedring.

More information

 

Lumina™ - Improvement through awareness

Download our presentation for more information

 

Download our flyer