De viktigste hovedfordelene

Lumina™ kan hjelpe deg med å forberede deg til en revisjon, lukke avvik eller forbedre styringssystemet ditt. Et samsvarende ledelsessystem hjelper deg med å oppfylle kundenes krav. Ved å utvikle og forbedre ytelsen bidrar du til å nå dine forretningsmål og oppnå konkurransefortrinn. Vi kaller det "forbedring gjennom bevissthet".

Businessmen looking at tablet

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

 Det nettbaserte Lumina-dashbordet hjelper deg med å: 

1) Sikre samsvar

Med Lumina kan du raskt få en oversikt over hvor det er størst risiko for at en bedrift ikke oppfyller kravene i en standard. I tillegg kan du bla gjennom de vanligste årsakene til og løsningene for å forhindre at avvik gjentar seg, per paragraf og underparagraf. Enten du implementerer ledelsessystemet, forbereder deg på en sertifiseringsrevisjon eller lukker revisjonsfunn, gir Lumina deg verdifull innsikt og en bredere oversikt som hjelper deg med å sikre samsvar med kravene i den eller de valgte standardene. Og du kan kombinere dette med DNVs egenvurderingspakke for å vurdere samsvar med standardens krav. 

2) Identifisere forbedringsmuligheter

Lumina gjør det mulig for ledere å gå lenger enn sertifisering 


3) Prioritere tiltak og investeringer

Ved å vite hvor de største risikoene er, hvilke områder som krever mest oppmerksomhet og hvilke tiltak som er mest relevante, kan du bedre prioritere tiltak, innsats og investeringer. Med analyser basert på revisjonsdata fra mer enn 70 000 selskaper over hele verden får du solid innsikt som du kan basere beslutningene dine på. 


4) Få ytterligere skreddersydd innsikt

Innsikten som er tilgjengelig i det nettbaserte Lumina-dashbordet, kan suppleres med skreddersydde rapporter og workshops for å dekke spesifikke kunnskapsbehov. Enten du ønsker å gå i dybden for å forstå mer om risikoer og muligheter i din egen bransje, selskaper av samme størrelse, et geografisk område eller et spesifikt resultatmål, vil ekspertene våre samarbeide med deg for å dekke dine behov.  


5) Bygge bærekraftige forretningsresultater

Ved å hjelpe deg med å sikre samsvar, benchmarke og forbedre styringssystemets ytelse hjelper Lumina deg med å oppfylle kundenes krav og nå dine forretningsmål. Ved å forstå risikoene dine og ha et godt beslutningsgrunnlag forbedrer du dessuten styringen. Dette bygger tillit hos interne og eksterne interessenter, og bidrar også til å oppfylle eventuelle forpliktelser du måtte ha i henhold til FNs bærekraftsmål eller ESG. 

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

More information

Lumina™ - Improvement through awareness

Download our presentation for more information

Self-assessment suite

Are you ready?

Contact us