Sørg for at kompetansen overlever reisen hjem

Sørg for at kompetansen overlever reisen hjem

Kursvirksomhet og kursdeltakelse

Hvordan unngå dette?  Hvordan sikre at det du lærte implementeres i dine arbeidsrutiner og at du og dine kollegaer vil ha glede av det i fremtiden?

Kurs og kometanseansvarlig i DNV GL, Lin Jacobsen Hammer, har laget en sjekkliste som kan bidra til at den kompetansen du tilegner deg på kurset blir med tilbake til din arbeidsplass. 

Forberedelser

1. Vær egoistisk! Velg et kurs som gir deg kompetanse du virkelig ønsker deg.  

2. Fokuser på utbytte; snakk med lederen din om hva slags utbytte du skal få fra kurset  

3. Les informasjonen du får fra oss om de praktiske detaljene og svar på/les/se annet materiell vi ber deg forberede

Under kurset

4. Delta aktivt i kursrommet; lytt, still spørsmål, kom med eksempler og bruk

5. Lær av andre; lytt til andre deltakeres spørsmål og innspill, det er mye god læring i å høre hvordan andre løser situasjoner som sannsynligvis er ganske like dine egne

6. Utvid netterverket ditt og la de andre deltakerne bli kjent med deg

Etter kurset

7. Fortell lederen din hva du har lært og ta opp igjen samtalene dere hadde før kurset. Bli enige om hvordan dette skal brukes i bedriften

8. Bruk notater og kursmateriell aktivt når du skal forberede deg til møter/seminarer/situasjoner der du skal bruke kunnskapen

9. Hold kontakt med nettverket fra kurset, still spørsmål og del erfaringer

10. Hold deg oppdatert på hvilke kompetansetiltak som er aktuelle for din videreutvikling og hold dialogen med lederen din for å sikre at dette blir gjennomført


Og sist men ikke minst: Ha det gøy på kurs!