Kursvirksomhet og kursdeltakelse

Betingelser ved kurspåmelding

Før du melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med DNV sine regler for på- og avmelding.

 

Registrering og bekreftelse av påmelding og kursgjennomføring

 • Påmelding skjer via vår nettbutikk på Kurs levert av DNV - DNV. 
 • Du vil motta bekreftelse på din kurspåmelding innen en arbeidsdag etter påmelding. 
 • Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss. 
 • Gitt ledige plasser og anledning til praktisk tilretteleggelse tar vi imot påmeldinger tett opp mot kursdatoen.

Fakturering

 • Vi sender ut faktura per e-post. Denne vil gå direkte til den e-posten du har oppgitt da du meldte deg på kurs.
 • Dersom du ønsker EHF må dette kommuniseres til kursavdelingen. Ønske om EHF faktura sendes til: course.certification.norway@dnv.com med nødvendig informasjon. 
 • Dersom din bedrift krever PO/bestillingsreferanse må denne være mottatt av oss samtidig som din kurspåmelding.
 • Faktura blir som regel utstedt 14 dager før kurset gjennomføres. Utstedte fakturaer har 14 dagers betalingsfrist.
 • Ved mangelfull eller uriktige opplysninger relatert til faktura som kan føre til kreditering, vil kunden belastes med et fakturagebyr på kr. 500,-. 
 • Ved manglende betaling av forfalt faktura, vil vi kunne trekke tilbake kursbevis.


Avbestilling 

Dersom du må avbestille din kursplass er det viktig å varsle kursavdelingen så raskt som mulig: course.certification.norway@dnv.com 

Følgende avbestillingsregler gjelder:

 • Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften.
 • Ved avmelding senere enn fire uker før kursstart, men tidligere enn to uker før kurset, belastes 50 % av kursavgiften.
 • Dersom en deltaker ikke kan stille, kan plassen overdras til en kollega fra samme firma uten ekstra kostnad. Kursavdelingen må ha fullt navn, mobilnummer og e-postadresse på kollegaen for å registrere overdragelsen innen kursstart.
 • Ved sykdom flyttes påmeldingen til en senere kursdato, eventuelt kan en kollega overta plassen i henhold til punktet over.

Kansellering/endring av kurs


 • Det tas forbehold om at kurs kan måtte avlyses på grunn av for få deltakere eller andre forhold utenfor vår kontroll. 
 • DNV forbeholder seg retten til å kansellere ethvert kurs til ethvert tidspunkt. 
 • Dersom et kurs blir kansellert, blir deltakeravgiften tilbakebetalt. DNV står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs utover dette.
 • Vi tar forbehold om at det på kort varsel kan komme endringer i forhold til kursgjennomføringen. Kurs planlagt i klasserom kan bli omgjort til kurs i digitalt klasserom, og omvendt.
 • Alle endringer vil bli kommunisert så raskt som mulig til de berørte deltakerene.