Skip to content

Innføring i CSR sertifisering

CSR Performance Ladder er en sertifiserbar standard for styringssystemer knyttet til samfunnsansvar. Sertifiseringsprosessen hjelper bedrifter med å fokusere på de mest vesentlige risikoer, håndtere dem effektivt, og dokumentere arbeidet gjennom sertifisering. Kurset er en innføring i standarden.

Kunder, investorer og andre interessenter stiller stadig høyere krav til dokumentasjon av arbeidet med miljø- og samfunnsansvar (CSR).  DNV GL lanserte i 2015 en ny sertifiseringsordning for samfunnsansvar i Norge, etter suksess i Nederland og over 200 utstedte sertifikater.


Innhold i kurset

Standarden «CSR Performance Ladder» bygger på internasjonalt anerkjente standarder som ISO og OHSAS, hvilket gjør den enkel å integrere med eksisterende styringssystemer og prosesser. Standarden forvaltes av en uavhengig stiftelse og ekspertkomite. 


På kurset lærer du:

 • Formål og fordeler ved sertifisering
 • Prosessen fram mot sertifisering
 • De 5 sertifiseringsnivåene i standarden
 • Innhold og krav i standarden knyttet til følgende tema:
  • Organisasjonsstyring
  • Arbeidsforhold og menneskerettigheter
  • Miljø, råvarer, energi og utslipp
  • Forretningsetikk og forbrukerspørsmål
  • Samfunnsengasjement og utvikling

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som vil lære mer om samfunnsansvar og interessenters forventning og passer spesielt godt for:

 • HMS, kvalitets- og miljøsjefer
 • Stillinger med ansvar for samfunnsansvar, CSR og bærekraft
Kunder, investorer og andre interessenter stiller stadig høyere krav til dokumentasjon av arbeidet med miljø- og samfunnsansvar (CSR).  DNV GL lanserte i 2015 en ny sertifiseringsordning for samfunnsansvar i Norge, etter suksess i Nederland og over 200 utstedte sertifikater.


Innhold i kurset

Standarden «CSR Performance Ladder» bygger på internasjonalt anerkjente standarder som ISO og OHSAS, hvilket gjør den enkel å integrere med eksisterende styringssystemer og prosesser. Standarden forvaltes av en uavhengig stiftelse og ekspertkomite. 


På kurset lærer du:

 • Formål og fordeler ved sertifisering
 • Prosessen fram mot sertifisering
 • De 5 sertifiseringsnivåene i standarden
 • Innhold og krav i standarden knyttet til følgende tema:
  • Organisasjonsstyring
  • Arbeidsforhold og menneskerettigheter
  • Miljø, råvarer, energi og utslipp
  • Forretningsetikk og forbrukerspørsmål
  • Samfunnsengasjement og utvikling

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som vil lære mer om samfunnsansvar og interessenters forventning og passer spesielt godt for:

 • HMS, kvalitets- og miljøsjefer
 • Stillinger med ansvar for samfunnsansvar, CSR og bærekraft
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials