Skip to content

HMS-ledelse basert på ISO 45001

Kurset gir deg en solid innføring i prinsipper, begreper og krav innen HMS-ledelse basert på ISO 45001.

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for grunnleggende kompetanse innen HMS-ledelse eller en innføring i standarden for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet, ISO 45001. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med et ledelsessystem for HMS. Kurset er basert på ISO 45001 som er en standard for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet.  Kravene i denne standarden vil bli gjennomgått.

·      Kurset gir en innføring i følgende elementer :
·      Grunnleggende prinsipper for styring av HMS
·      Hvordan systematisk ledelse innen arbeidsmiljø og sikkerhet kan forbedre din HMS-prestasjon
·      Identifisering av farer og risikovurderinger
·      Forstå betydningen av kontekst og interessenter
·      Kort om ansattes involvering, korrigerede tiltak, samsvarsevaluering, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang
·      Kravelementene i ISO 45001


Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

ISO 45001 standarden på engelsk er en del av kursmateriellet og kan lastes ned dagen før kurset starter. Den er kun tilgjengelig for nedlastning så lenge kurset varer.

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for grunnleggende kompetanse innen HMS-ledelse eller en innføring i standarden for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet, ISO 45001. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med et ledelsessystem for HMS. Kurset er basert på ISO 45001 som er en standard for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet.  Kravene i denne standarden vil bli gjennomgått.

·      Kurset gir en innføring i følgende elementer :
·      Grunnleggende prinsipper for styring av HMS
·      Hvordan systematisk ledelse innen arbeidsmiljø og sikkerhet kan forbedre din HMS-prestasjon
·      Identifisering av farer og risikovurderinger
·      Forstå betydningen av kontekst og interessenter
·      Kort om ansattes involvering, korrigerede tiltak, samsvarsevaluering, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang
·      Kravelementene i ISO 45001


Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

ISO 45001 standarden på engelsk er en del av kursmateriellet og kan lastes ned dagen før kurset starter. Den er kun tilgjengelig for nedlastning så lenge kurset varer.

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials