HMS-ledelse basert på ISO 45001

Kurset gir deg en solid innføring i prinsipper, begreper og krav innen HMS-ledelse basert på ISO 45001.

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for grunnleggende kompetanse innen HMS-ledelse eller en innføring i standarden for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet, ISO 45001. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med et ledelsessystem for HMS. Kurset er basert på ISO 45001 som er en standard for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet.  Kravene i denne standarden vil bli gjennomgått.

·      Kurset gir en innføring i følgende elementer :
·      Grunnleggende prinsipper for styring av HMS
·      Hvordan systematisk ledelse innen arbeidsmiljø og sikkerhet kan forbedre din HMS-prestasjon
·      Identifisering av farer og risikovurderinger
·      Forstå betydningen av kontekst og interessenter
·      Kort om ansattes involvering, korrigerede tiltak, samsvarsevaluering, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang
·      Kravelementene i ISO 45001


Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

ISO 45001 standarden på engelsk er en del av kursmateriellet og kan lastes ned dagen før kurset starter. Den er kun tilgjengelig for nedlastning så lenge kurset varer.

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for grunnleggende kompetanse innen HMS-ledelse eller en innføring i standarden for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet, ISO 45001. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med et ledelsessystem for HMS. Kurset er basert på ISO 45001 som er en standard for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet.  Kravene i denne standarden vil bli gjennomgått.

·      Kurset gir en innføring i følgende elementer :
·      Grunnleggende prinsipper for styring av HMS
·      Hvordan systematisk ledelse innen arbeidsmiljø og sikkerhet kan forbedre din HMS-prestasjon
·      Identifisering av farer og risikovurderinger
·      Forstå betydningen av kontekst og interessenter
·      Kort om ansattes involvering, korrigerede tiltak, samsvarsevaluering, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang
·      Kravelementene i ISO 45001


Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

ISO 45001 standarden på engelsk er en del av kursmateriellet og kan lastes ned dagen før kurset starter. Den er kun tilgjengelig for nedlastning så lenge kurset varer.

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials

Management Systems Training

 

Opplæringsmetodikk og fordeler

DNVs opplæring kombinerer revisorkompetanse, dataanalyse og LMS-tilgjengelighet (Learning Management System).

 

Helse

Enhver pasient skal få den beste behandlingen verden over

 

HMS og risiko

​Lær hvordan du kan identifisere og jobbe med risikoelementer i dine prosesser, oppgaver og aktiviteter gjennom et av våre kurs innen HMS og risikostyring.

 

Infomasjonssikkerhet og IT sikkerhet

Informasjon er en viktig ressurs for enhver bedrift, men den innebærer også spesielle forpliktelser

 

Kvalitetsledelse

​Kvalitet kan oppnås gjennom etablering av prosesser, måling og forbedring. DNV arrangerer en rekke kurs som dekker ulike områder av et styringssystem for kvalitet.

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Miljø og energi

Offentlig bekymring for miljø- og energispørsmål, strengere miljølovgivning og økt medieoppmerksomhet stiller større krav til bedrifter i dag

 

Risikohåndtering

Formålet med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å forstå den slik at du kan dra nytte av oppsiden og minimere nedsiden.

 

Samfunnsansvar

Samfunnet stiller høye krav til hvordan bedrifter arbeider med og rapporterer sitt samfunnsansvar. Våre kurs setter fokus på flere områder innenfor samfunnsansvar og er praktisk rettet for at du skal kunne jobbe effektivt for en trygg og bærekraftig fremtid.

 

Sjømat og mattrygghet

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities