GlobalG.A.P CoC og ASC CoC NY

Få en helhetlig innføring i kravene i GlobalG.A.P CoC og ASC CoC standarden

Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig innføring i kravene i GlobalG.A.P CoC og ASC CoC standardene i henhold til den til enhver tid gjeldende versjon av standarden.

Kurset dekker blant annet følgende tema:

  • Kjøp av produkter fra leverandør i verdikjeden som er sertifisert etter GlobalG.A.P, GlobalG.A.P CoC, ASC eller ASC CoC
  • Merking av sertifiserte varer og lagring adskilt fra ikke-sertifiserte varer
  • Hvordan spore sertifiserte varer bakover til sin opprinnelse og dokumentere volumene av sertifiserte varer?
  • Kvalitetssystem som sikrer at kravene i CoC standardene oppfylles
  • ASC CoC godkjenning av slakterier og videreforedlere  krever i tillegg en godkjent mattrygghetsgodkjenning  (GFSI godkjent /ISO-22000eller tilsvarende) f.o.m. 30.mai 2024.

Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av praktiske eksempler.

ASC CoC standarden har kommet med oppdaterte krav og disse kravene er obligatoriske fra 30.05.2023.

GlobalG.A.P CoC standarden er oppdatert med versjon 6.1, hvor kravene vil være obligatorisk fra 01.07.2023.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig innføring i kravene i GlobalG.A.P CoC og ASC CoC standardene i henhold til den til enhver tid gjeldende versjon av standarden.

Kurset dekker blant annet følgende tema:

  • Kjøp av produkter fra leverandør i verdikjeden som er sertifisert etter GlobalG.A.P, GlobalG.A.P CoC, ASC eller ASC CoC
  • Merking av sertifiserte varer og lagring adskilt fra ikke-sertifiserte varer
  • Hvordan spore sertifiserte varer bakover til sin opprinnelse og dokumentere volumene av sertifiserte varer?
  • Kvalitetssystem som sikrer at kravene i CoC standardene oppfylles
  • ASC CoC godkjenning av slakterier og videreforedlere  krever i tillegg en godkjent mattrygghetsgodkjenning  (GFSI godkjent /ISO-22000eller tilsvarende) f.o.m. 30.mai 2024.

Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av praktiske eksempler.

ASC CoC standarden har kommet med oppdaterte krav og disse kravene er obligatoriske fra 30.05.2023.

GlobalG.A.P CoC standarden er oppdatert med versjon 6.1, hvor kravene vil være obligatorisk fra 01.07.2023.

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials