Skip to content

EU taksonomien

Hva er det og hvordan vil det påvirke norske selskaper i 2022?

EU har de siste årene jobbet med EU Green Deal, en tiltakspakke som skal sikre at vi når Parismålene. Et av tiltakene er EU takonomien, et sett med miljøkrav til de mest utslippstunge industriområdene med konkrete mål for å redusere sine utslipp. Kravene vil påvirke alle norske virksomheter og stiller krav til rapportering på de finansielle aktivitetene.

I tillegg til EU sin taksonomi, ble Åpenhetsloven vedtatt sommeren 2021. Den har som mål at norske virksomheter kartlegger risikoer og muligheter i sin verdikjede, er åpen om hvem som er deres leverandører og hvordan de jobber med dem for å sikre overholdelse av arbeids- og menneskerettigheter. 

Bli med på dette 2 timers forkurset og få innsikt i hva kravene i EU taksonomien og Åpenhetsloven er, og hvordan du kan jobbe systematisk for å være klar til rapportering i 2023. 

Kursholdere: Lin Jacobsen Hammer og Are Otterdal Larsen

Varighet: 2 timer inkludert god tid til spørsmål og avklaringer fra deltakerne

Kurset er meget godt egnet som forkurs til kurs i «Vesentlighetsanalyse og interessentdialog», «Bærekraftsrapportering etter GRI» og «FNs bærekraftsmål». Men anbefales også som forkurs til all våre øvrige kurs innen ledelsessystemer, bærekraft og rapportering. Kurs levert av DNV

EU har de siste årene jobbet med EU Green Deal, en tiltakspakke som skal sikre at vi når Parismålene. Et av tiltakene er EU takonomien, et sett med miljøkrav til de mest utslippstunge industriområdene med konkrete mål for å redusere sine utslipp. Kravene vil påvirke alle norske virksomheter og stiller krav til rapportering på de finansielle aktivitetene.

I tillegg til EU sin taksonomi, ble Åpenhetsloven vedtatt sommeren 2021. Den har som mål at norske virksomheter kartlegger risikoer og muligheter i sin verdikjede, er åpen om hvem som er deres leverandører og hvordan de jobber med dem for å sikre overholdelse av arbeids- og menneskerettigheter. 

Bli med på dette 2 timers forkurset og få innsikt i hva kravene i EU taksonomien og Åpenhetsloven er, og hvordan du kan jobbe systematisk for å være klar til rapportering i 2023. 

Kursholdere: Lin Jacobsen Hammer og Are Otterdal Larsen

Varighet: 2 timer inkludert god tid til spørsmål og avklaringer fra deltakerne

Kurset er meget godt egnet som forkurs til kurs i «Vesentlighetsanalyse og interessentdialog», «Bærekraftsrapportering etter GRI» og «FNs bærekraftsmål». Men anbefales også som forkurs til all våre øvrige kurs innen ledelsessystemer, bærekraft og rapportering. Kurs levert av DNV

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials