Skip to content

Effektivisering av ledelsessystemet for bedre måloppnåelse

Mange organisasjoner ønsker at deres ledelsessystem i større grad er tilpasset organisasjonens behov og utvikling. Flere opplever at det er lettere å legge til et dokument enn å trekke fra, og en konsekvens er et ledelsessystem som er for omfangsrikt, uoversiktlig og lite helhetlig.

Noen av utfordringene vi i DNV ser, er at dokumentasjonen i ledelsessystemet ikke i tilstrekkelig grad gir føringer på beste praksis, styring av kritiske aktiviteter og samsvar med lover og forskrifter. I tillegg tar man for lite høyde for organiasjonens innebygde kontroller i eksisterende produksjonssystemer. Ledelsessystemet oppfyller derfor ikke ønsket om god styring og effektivitet.   Dette kurset gir en innføring i DNVs metode for å effektivisere og forenkle ledelsessystemet opp mot bedriftens uttalte målsetninger i hele verdikjeden. Metoden som blir presentert i kurset er i tråd med ISO standarder og hva som kreves av dokumentert informasjon. 

Kurset vektlegger 

 • Samspillet mellom organisasjonstruktur, prosesser, systemer og mennesker for å oppnå de overordnede målsetningene 
 • Forenkling og effektivitisering basert på risikovurderinger 
 • Kulturelle aspekter med relevans for ledelsessystemet 

Målgruppe

Passer for personell med ansvar knyttet til utvikling og styring av organisasjonens prosesser og ledelsesssystemer, samt ledere.

Oppbygging av kurset:

Deltakerne svarer på en forundersøkelse. Kursholder sammenstiller resultatene fra denne og innhenter innspill og ønsker fra deltakerne i et 2-timers digitalt formøte. Dette danner grunnlag for hvordan temaene vektlegges i selve hovedkurset.
 • Tema 1: Styringssystemets oppbygging og utfordringer
 • Tema 2: Prosessorientering og sammenkobling arbeidsprosesser og IT-systemer 
 • Tema 3: Utvikle og koble mål, målinger og prosesser
 • Tema 4: Utfordringer knyttet til prosjektbaserte organisasjoner
 • Tema 5: Risikostyring på virksomhetsnivå, enhetsnivå og prosjekt
 • Tema 6: Endringsledelse – 7 trinns-metode for effektivisering av styringssysemet
 • Tema 7: Kulturelle aspekter - hvordan tilpasse og drifte styringssystemet
 • Tema 8: Rapportering og forbedring
 • Tema 9: Selvevaluering 
Hoveddelen av kurset gjennomføres over 1 dag i fysisk eller digitalt klasserom og vil ha en praktisk tilnærming. Det vil være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og øvelser. Etter kurset er det mulighet for å delta på et 2-timers digitalt oppfølgingsmøte for å identifisere eventuelle ytterligere behov for oppfølging og støtte. Dette er frivillig og inngår i kursprisen.
Noen av utfordringene vi i DNV ser, er at dokumentasjonen i ledelsessystemet ikke i tilstrekkelig grad gir føringer på beste praksis, styring av kritiske aktiviteter og samsvar med lover og forskrifter. I tillegg tar man for lite høyde for organiasjonens innebygde kontroller i eksisterende produksjonssystemer. Ledelsessystemet oppfyller derfor ikke ønsket om god styring og effektivitet.   Dette kurset gir en innføring i DNVs metode for å effektivisere og forenkle ledelsessystemet opp mot bedriftens uttalte målsetninger i hele verdikjeden. Metoden som blir presentert i kurset er i tråd med ISO standarder og hva som kreves av dokumentert informasjon. 

Kurset vektlegger 

 • Samspillet mellom organisasjonstruktur, prosesser, systemer og mennesker for å oppnå de overordnede målsetningene 
 • Forenkling og effektivitisering basert på risikovurderinger 
 • Kulturelle aspekter med relevans for ledelsessystemet 

Målgruppe

Passer for personell med ansvar knyttet til utvikling og styring av organisasjonens prosesser og ledelsesssystemer, samt ledere.

Oppbygging av kurset:

Deltakerne svarer på en forundersøkelse. Kursholder sammenstiller resultatene fra denne og innhenter innspill og ønsker fra deltakerne i et 2-timers digitalt formøte. Dette danner grunnlag for hvordan temaene vektlegges i selve hovedkurset.
 • Tema 1: Styringssystemets oppbygging og utfordringer
 • Tema 2: Prosessorientering og sammenkobling arbeidsprosesser og IT-systemer 
 • Tema 3: Utvikle og koble mål, målinger og prosesser
 • Tema 4: Utfordringer knyttet til prosjektbaserte organisasjoner
 • Tema 5: Risikostyring på virksomhetsnivå, enhetsnivå og prosjekt
 • Tema 6: Endringsledelse – 7 trinns-metode for effektivisering av styringssysemet
 • Tema 7: Kulturelle aspekter - hvordan tilpasse og drifte styringssystemet
 • Tema 8: Rapportering og forbedring
 • Tema 9: Selvevaluering 
Hoveddelen av kurset gjennomføres over 1 dag i fysisk eller digitalt klasserom og vil ha en praktisk tilnærming. Det vil være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og øvelser. Etter kurset er det mulighet for å delta på et 2-timers digitalt oppfølgingsmøte for å identifisere eventuelle ytterligere behov for oppfølging og støtte. Dette er frivillig og inngår i kursprisen.
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials