Effektivisering av ledelsessystemet for bedre måloppnåelse

Mange organisasjoner ønsker at deres ledelsessystem i større grad er tilpasset organisasjonens behov og utvikling. Flere opplever at det er lettere å legge til et dokument enn å trekke fra, og en konsekvens er et ledelsessystem som er for omfangsrikt, uoversiktlig og lite helhetlig.

Noen av utfordringene vi i DNV ser, er at dokumentasjonen i ledelsessystemet ikke i tilstrekkelig grad gir føringer på beste praksis, styring av kritiske aktiviteter og samsvar med lover og forskrifter. I tillegg tar man for lite høyde for organiasjonens innebygde kontroller i eksisterende produksjonssystemer. Ledelsessystemet oppfyller derfor ikke ønsket om god styring og effektivitet.   Dette kurset gir en innføring i DNVs metode for å effektivisere og forenkle ledelsessystemet opp mot bedriftens uttalte målsetninger i hele verdikjeden. Metoden som blir presentert i kurset er i tråd med ISO standarder og hva som kreves av dokumentert informasjon. 

Kurset vektlegger 

 • Samspillet mellom organisasjonstruktur, prosesser, systemer og mennesker for å oppnå de overordnede målsetningene 
 • Forenkling og effektivitisering basert på risikovurderinger 
 • Kulturelle aspekter med relevans for ledelsessystemet 

Målgruppe

Passer for personell med ansvar knyttet til utvikling og styring av organisasjonens prosesser og ledelsesssystemer, samt ledere.

Oppbygging av kurset:

Deltakerne svarer på en forundersøkelse. Kursholder sammenstiller resultatene fra denne og innhenter innspill og ønsker fra deltakerne i et 2-timers digitalt formøte. Dette danner grunnlag for hvordan temaene vektlegges i selve hovedkurset.
 • Tema 1: Styringssystemets oppbygging og utfordringer
 • Tema 2: Prosessorientering og sammenkobling arbeidsprosesser og IT-systemer 
 • Tema 3: Utvikle og koble mål, målinger og prosesser
 • Tema 4: Utfordringer knyttet til prosjektbaserte organisasjoner
 • Tema 5: Risikostyring på virksomhetsnivå, enhetsnivå og prosjekt
 • Tema 6: Endringsledelse – 7 trinns-metode for effektivisering av styringssysemet
 • Tema 7: Kulturelle aspekter - hvordan tilpasse og drifte styringssystemet
 • Tema 8: Rapportering og forbedring
 • Tema 9: Selvevaluering 
Hoveddelen av kurset gjennomføres over 1 dag i fysisk eller digitalt klasserom og vil ha en praktisk tilnærming. Det vil være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og øvelser. Etter kurset er det mulighet for å delta på et 2-timers digitalt oppfølgingsmøte for å identifisere eventuelle ytterligere behov for oppfølging og støtte. Dette er frivillig og inngår i kursprisen.
Noen av utfordringene vi i DNV ser, er at dokumentasjonen i ledelsessystemet ikke i tilstrekkelig grad gir føringer på beste praksis, styring av kritiske aktiviteter og samsvar med lover og forskrifter. I tillegg tar man for lite høyde for organiasjonens innebygde kontroller i eksisterende produksjonssystemer. Ledelsessystemet oppfyller derfor ikke ønsket om god styring og effektivitet.   Dette kurset gir en innføring i DNVs metode for å effektivisere og forenkle ledelsessystemet opp mot bedriftens uttalte målsetninger i hele verdikjeden. Metoden som blir presentert i kurset er i tråd med ISO standarder og hva som kreves av dokumentert informasjon. 

Kurset vektlegger 

 • Samspillet mellom organisasjonstruktur, prosesser, systemer og mennesker for å oppnå de overordnede målsetningene 
 • Forenkling og effektivitisering basert på risikovurderinger 
 • Kulturelle aspekter med relevans for ledelsessystemet 

Målgruppe

Passer for personell med ansvar knyttet til utvikling og styring av organisasjonens prosesser og ledelsesssystemer, samt ledere.

Oppbygging av kurset:

Deltakerne svarer på en forundersøkelse. Kursholder sammenstiller resultatene fra denne og innhenter innspill og ønsker fra deltakerne i et 2-timers digitalt formøte. Dette danner grunnlag for hvordan temaene vektlegges i selve hovedkurset.
 • Tema 1: Styringssystemets oppbygging og utfordringer
 • Tema 2: Prosessorientering og sammenkobling arbeidsprosesser og IT-systemer 
 • Tema 3: Utvikle og koble mål, målinger og prosesser
 • Tema 4: Utfordringer knyttet til prosjektbaserte organisasjoner
 • Tema 5: Risikostyring på virksomhetsnivå, enhetsnivå og prosjekt
 • Tema 6: Endringsledelse – 7 trinns-metode for effektivisering av styringssysemet
 • Tema 7: Kulturelle aspekter - hvordan tilpasse og drifte styringssystemet
 • Tema 8: Rapportering og forbedring
 • Tema 9: Selvevaluering 
Hoveddelen av kurset gjennomføres over 1 dag i fysisk eller digitalt klasserom og vil ha en praktisk tilnærming. Det vil være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og øvelser. Etter kurset er det mulighet for å delta på et 2-timers digitalt oppfølgingsmøte for å identifisere eventuelle ytterligere behov for oppfølging og støtte. Dette er frivillig og inngår i kursprisen.
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials

Management Systems Training

 

Opplæringsmetodikk og fordeler

DNVs opplæring kombinerer revisorkompetanse, dataanalyse og LMS-tilgjengelighet (Learning Management System).

 

Helse

Enhver pasient skal få den beste behandlingen verden over

 

HMS og risiko

​Lær hvordan du kan identifisere og jobbe med risikoelementer i dine prosesser, oppgaver og aktiviteter gjennom et av våre kurs innen HMS og risikostyring.

 

Infomasjonssikkerhet og IT sikkerhet

Informasjon er en viktig ressurs for enhver bedrift, men den innebærer også spesielle forpliktelser

 

Kvalitetsledelse

​Kvalitet kan oppnås gjennom etablering av prosesser, måling og forbedring. DNV arrangerer en rekke kurs som dekker ulike områder av et styringssystem for kvalitet.

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Miljø og energi

Offentlig bekymring for miljø- og energispørsmål, strengere miljølovgivning og økt medieoppmerksomhet stiller større krav til bedrifter i dag

 

Risikohåndtering

Formålet med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å forstå den slik at du kan dra nytte av oppsiden og minimere nedsiden.

 

Samfunnsansvar

Samfunnet stiller høye krav til hvordan bedrifter arbeider med og rapporterer sitt samfunnsansvar. Våre kurs setter fokus på flere områder innenfor samfunnsansvar og er praktisk rettet for at du skal kunne jobbe effektivt for en trygg og bærekraftig fremtid.

 

Sjømat og mattrygghet

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities