Skip to content

Bærekraftsrapportering etter GRI standarden

​​​Bærekraftrapportering handler ikke bare om rapporter. Det handler om å utnytte informasjon for å utvikle strategier og måle prestasjoner. På kurset gir vi deg en innføring i de viktigste internasjonale standardene for bærekraftrapportering, samt et dypdykk i den ledende standarden Global Reporting Initiative (GRI)

Kursinnhold

Kurset fokuserer på de viktigste verktøyene og indikatorene for resultatrapportering (basert på GRI standardene). 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kurset passer for deg som:

  • Trenger en innføring og oppdatering på ledende internasjonale rapporteringsstandarder og krav – GRI, CDP, Global Compact EUs rapporteringsdirektiv, nye krav ISO 14001
  • Skal skrive bærekraftsrapport for første gang
  • Har en rapport, men trenger påfyll eller vurderer overgang til GRI
  • Ønsker mer kunnskap om interessentdialog, vesentlighetsanalyser og sentrale KPIer innen bærekraft
  • Kurset legger vekt på systematisering, praktisk tilnærming og erfaringsutveksling

Kursinnhold

Kurset fokuserer på de viktigste verktøyene og indikatorene for resultatrapportering (basert på GRI standardene). 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kurset passer for deg som:

  • Trenger en innføring og oppdatering på ledende internasjonale rapporteringsstandarder og krav – GRI, CDP, Global Compact EUs rapporteringsdirektiv, nye krav ISO 14001
  • Skal skrive bærekraftsrapport for første gang
  • Har en rapport, men trenger påfyll eller vurderer overgang til GRI
  • Ønsker mer kunnskap om interessentdialog, vesentlighetsanalyser og sentrale KPIer innen bærekraft
  • Kurset legger vekt på systematisering, praktisk tilnærming og erfaringsutveksling
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials