Other sectors

HMS-ledelse basert på ISO 45001

Desk with tables spread around

Kurset gir deg en solid innføring i prinsipper, begreper og krav innen HMS-ledelse basert på ISO 45001.

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for grunnleggende kompetanse innen HMS-ledelse eller en innføring i standarden for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet, ISO 45001. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med et ledelsessystem for HMS. Kurset er basert på ISO 45001 som er en standard for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet.  Kravene i denne standarden vil bli gjennomgått.

 

Kurset gir en innføring i følgende elementer :

 •     Grunnleggende prinsipper for styring av HMS
 •     Hvordan systematisk ledelse innen arbeidsmiljø og sikkerhet kan forbedre din        HMS-prestasjonen
 •     Identifisering av farer og risikovurderinger
 •     Hvordan identifisere dine interessenter?
 •     Kort om granskninger, risikobasert styring, samsvarsevaluering, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang
 •     Formål og krav - bli kjent med standarden ISO 45001


Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for grunnleggende kompetanse innen HMS-ledelse eller en innføring i standarden for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet, ISO 45001. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med et ledelsessystem for HMS. Kurset er basert på ISO 45001 som er en standard for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet.  Kravene i denne standarden vil bli gjennomgått.

 

Kurset gir en innføring i følgende elementer :

 •     Grunnleggende prinsipper for styring av HMS
 •     Hvordan systematisk ledelse innen arbeidsmiljø og sikkerhet kan forbedre din        HMS-prestasjonen
 •     Identifisering av farer og risikovurderinger
 •     Hvordan identifisere dine interessenter?
 •     Kort om granskninger, risikobasert styring, samsvarsevaluering, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang
 •     Formål og krav - bli kjent med standarden ISO 45001


Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Terms and conditions

Practical info

Course materials