Skip to content

TL 9000 – Kvalitetsstyring for telekommunikasjon

Sikre kjøpere at du har prosessene på plass som sikrer konsistent kvalitet på tvers av produkter og tjenester.

TL 9000, en standard som er spesifikk for telekommunikasjonsindustrien, definerer kravene som er sentrale for design, utvikling, produksjon, idriftsetting og vedlikehold av telekommunikasjonsprodukter og -tjenester. Den er bygget på ISO 9001-kvalitetsstyringssystemstandarden og er designet til å imøtekomme bransjens forsyningskjedekrav. i tillegg gir den et system for å måle og spore ytelse og forbedre resultater.

Sertifisering etter TL 9000 forsikrer eventuelle kjøpere eller andre interessenter at produktene og tjenestene er pålitelige.

Hva er TL 9000?

TL 9000 er utviklet for å fremme industrikonsistens og hjelper selskaper til å oppfylle kvalitetskravene for forsyningskjeden til den verdensomspennende telekommunikasjonsindustrien. Standarden sikter på å hjelpe industrien til å oppnå følgende mål:

  • Etablere og opprettholde et felles sett av krav til kvalitetsstyringsstandarder (QMS), noe som reduserer antallet standarder for industrien.
  • Fremme et system som beskytter integriteten til og bruken av maskinvare, programvare og tjenester for telekomprodukter.
  • Definere effektive kostnads- og ytelsesbaserte mål for å veilede fremskritt og evaluere resultatene av QMS-implementering.
  • Fremme kontinuerlig forbedring og styrke kundeforhold
  • Støtte industriens samsvarsvurderingsprosess

TL 9000 består av to deler som supplementerer ISO 9001-kravene med industrispesifikke krav som strekker seg fra programvareutvikling og spesialiserte tjenestefunksjoner til forsyningskjedekommunikasjon og kvalitetsrapportering.

Fordeler med sertifisering

TL 9000-sertifiserte organisasjoner kommuniserer effektiv at de oppfyller de telekomspesifikke kravene og industrikravene i ISO 9001.

Fordeler inkluderer:

  • Kontinuerlig forbedring av tjenester og kundetilfredshet
  • Forbedrede kunde/leverandør-forhold
  • Bevis på engasjement og samsvar med standardiserte kvalitetsystemkrav med fokus på syklustidsreduksjoner, punktlige leveringer, returandeler, pålitelighet og defekteliminering.
  • Evne til å demonstrere kvalitetsytelse, dele data og resultater
Mange kjøpere krever at utstyrsleverandører skal være TL 9000-sertifisert. Dette gir trygghet om at produktene deres er pålitelige. Sertifisering etter TL 9000 kan også integreres med andre administrasjonssystemstandarder.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et effektivt kvalitetsstyringssystem. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og er klar til å støtte fra innledende opplæring til mangelanalyse og egenvurderingsverktøy til sertifisering som er spesifikk for TL 9000 eller integrert med andre standarder.

Mer informasjon

   TL 9000

TL 9000

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her