Skip to content

TickITplus - IT-kvalitetsstyring

Dette industribenkemerket hjelper til med å forbedre og utvikle IT-egenskapene

Organisasjoner drives i en digital verden. Med stor støtte på teknologi krever ledere og IT-profesjonelle mer av støtteprosesser og infrastruktur. TickITplus har som mål å oppfylle disse økte kravene. I kombinasjon med ISO 9001, gir det krav til et IT-kvalitetsstyringssystem.

Hva er TickITplus?

Det originale TickIT-programmet som ble lansert i 1991 ble erstattet av TickITplus i 2011. Med sin veiledning om hvordan du skal tolke ISO 9001 i IT-systemer og programvarekontakt, fremsetter TickITplus følgende:

  • En prosessmodell som er formelt basert på IT-sektorens beste praksis-standarder.
  • Graderte sertifiseringsnivåer som gir et kvantifiserbart mål av organisasjonens evne.
  • Integrasjon med ISO 9001-sertifisering og alternative utvidelser til ISO/IEC 27001 (sikkerhet) og ISO/IEC 20000-1 (IT-tjenesteadministrasjon).
  • Forbedringer av planlegging og vurdering som kreves på alle TickITplus-nivåer.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifisering av TickITplus oppfordrer og fremmer kontinuerlige forbedringer. Det støtter IT-prosessutvikling som oppfyller forretningsbehov, noe som integrerer og skaper gode praksiser internt og kommuniserer trygghet mot eksterne interessenter.

TickITplus hjelper deg til å:

  • Overvåke, forbedre og utvikle prosesser for å øke evne.
  • Oppnå mer fleksibilitet for utvikling med IT- og programvareselskaper over hele verden
  • Opprette effektivitet og engasjement gjennom opplæring og involvering av personale
  • Enkel integrasjon med andre kvalitetsstyringssystemstandarder

Sertifiseringen gir bedre kriterier for enhver leverandørutvalgsprosess og tilbyr en tydelig indikasjon på leverandørers evne og organisatorisk modenhet. Dette gjør det mulig for enhver leverandør å differensiere seg på markedet og for oppdragsgivere å gi bedre risikohåndtering av forsyningskjede.

Komme i gang

Sertifisering starter med implementering av et effektivt programvarekvalitetsstyringssystem i linje med kravene i standarden. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan for alle kvalitetsstyringssystemstandarder og kan dermed hjelpe deg gjennom din reise. Vi er klare til å støtte deg fra opplæring til mangelanalyse og selvvurderingsverktøy til TickITplus eller eventuelle integrerte sertifiseringsbehov som du kanskje kan ha.