Skip to content

Sertifisert takstmann for boligsalgsrapportering

Tryggere boligsalg både for kjøper og selger – DNV sertifisert takstmann

BEMERK: Denne ordningen avvikles i løpet av 2024

­Etter nøye overveielse av historikken og det økonomiske fundamentet for sertifiseringstjenesten, og i samsvar med DNVs strategiske retning, har vi kommet til at tjenesten for sertifisering av takstmenn for boligsalgsrapportering vil bli avviklet.

Dette innebærer at vi ikke lenger vil tilby eksamen for re-sertifisering av sertifikat som løper ut innen årsslutt, og vil avslutte alle øvrige sertifikater senest ved utløp av desember 2024.

Tjenesten hadde til formål å bidra til et tryggere boligsalg både for kjøper og selger ved å sikre at boligsalgsrapporteringen ble utført av personer med en sertifisering utført og godkjent av DNV som et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan.

Da myndighetene i den nye avhendingslova valgte å ikke stille krav til utførende takstpersonells kompetanse, falt mye av markedsgrunnlaget bort. Dermed kan vi ikke foreta de løpende investeringer i oppdatering og vedlikehold av eksamener og sertifiseringstilbud akkrediterte sertifiseringsorgan som DNV er pålagt må følge.

Relevante dokumenter

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere