Rekrutteringspersonell

​Bidra til en en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat – bli sertifisert rekrutterer!

En god rekrutteringsprosess bidrar til økt treffsikkerhet og mer objektive valg, og sikrer suksess for kandidat og kunde. En dårlig prosess kan bidra til store økonomiske tap og i verste fall dårlig rykte. Sørg for at du har den kompetansen som trengs for å bidra til at rett person havner på rett sted, og dermed bidrar til vekst for dine kunder og din bedrift.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifiseringsordningen for rekrutterere ble opprettet i 2011 og i det er i dag over 500 sertifiserte rekrutterere, som daglig bidrar til at kandidater og kunder opplever gode og rettferdige rekrutteringsprosesser. 

Som sertifisert rekrutterer kan du dokumentere at du har god kunnskap om rekrutteringsfaget, og du vil kunne vise at du tilfredsstiller ulike krav i henhold til rekrutteringsstandarden. Dette er med på å skape trygghet både for deg og din arbeidsgiver, og det kan være med på å øke din markedsverdi ved innleie til oppdrag. Det er viktig for arbeidsgivere å ansette eller leie inn riktig kompetanse – noe som medfører økt krav til dokumentasjon og sertifisering. I forbindelse med anbud er sertifisering også i økende grad et krav fra oppdragsgivere. At du kan dokumentere kunnskapen din som sertifisert rekrutterer kan utover dette også være en avgjørende faktor for å skille deg ut og være attraktiv i dagens krevende arbeidsmarked.

Hva må til for å bli sertifisert rekrutterer?

DNVs standard for rekrutteringspersonell setter kravene til sertifiserte rekrutterere og til sertifiseringen som vi i DNV utfører som tredjepart.


Dette må du gjøre for å bli sertifisert rekrutterer:

  • Sette deg godt inn i standarden for rekrutteringspersonell

  • Kunne dokumentere minimum ett års erfaring med rekruttering enten operativt eller strategisk eller dokumentere fullført kursopplegg godkjent av DNV

  • Søke om å gjennomføre sertifiseringseksamen via søknadsskjemaet på denne siden
  • Gjennomføre og bestå eksamen 

Hva kreves av meg når jeg er sertifisert rekrutterer?

Som sertifisert rekrutterer vil du årlig rapportere på følgende punkter:
  • At du vedlikeholder den kompetansen du har
  • At du er oppdatert på ny kunnskap innen fagområdet
  • At du har administrert eller veiledet på minst 10 rekrutteringsprosesser årlig
  • Eventuelle klager du har fått i løpet av kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta en e-post fra oss hvor du fyller inn informasjonen nevnt over innen 31. desember gjeldende år. Du leverer din første årlige rapport innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. 

Eksamensdatoer

Online: Du har mulighet for å gjennomføre eksamen online, og kan velge dato fra søknadssiden. Dersom du ikke finner en dato som passer for deg, kan registrere din interesse og komme med forslag til en dato som passer for deg.

Vi avholder også gjerne bedriftsinterne eksamener; er dere fem eller flere, er dette kostnadsfritt. Ta kontakt for mer informasjon.


Kandidater fra Høyskolen Kristiania og BI (samarbeidskurs) bes klikke på "søk sertifisering" og deretter benytte skjemaet for å registrere interesse for sertifisering.


Sertifisert testbruker

Sertifiseringen for rekrutteringspersonell tar for seg rekrutteringsprosessen fra A til Å, men viser ikke til dybdekompetanse innen bruk av arbeidspsykologiske tester. Ønsker du å kunne dokumentere denne kompetansen, kan du bli sertifisert testbruker. Du finner mer informasjon på denne siden. Vi anbefaler at det er minimum en sertifisert testbruker i hver rekrutteringsavdeling.

Relevante dokumenter

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere

 

Sertifiserte tester

 

Rekrutteringsstandarden

 

Kursholdere

 

Prisliste

 

Anbefalt litteratur

 

Øvingsoppgaver