Skip to content

NS8020 Grunnborer

Bidra til en tryggere hverdag for dine kunder – bli sertifisert grunnborer.

Hva er NS8020 Grunnborer sertifisering?

Kvalitet og riktig utførelse av grunnundersøkelser er viktig for å sikre at bygninger og infrastruktur kan planlegges, prosjekteres og bygges på riktig grunnlag. Grunnboring som utføres feil eller med bristende kvalitet, kan resultere i krav på ekstra grunnundersøkelser eller utgjøre en betydelig risiko for liv, miljø og verdier. Dersom feil kan oppdages og utbedres, kan feil bruk forebygges og betydelige verdier spares. Dette kan blant annet oppnås ved bruk av inspeksjonsorgan, sertifisert operatør og foretak, som utfører spesifisert feltundersøkelse på riktig måte og med riktig utstyr.

Hvordan blir jeg sertifisert grunnborer?

DNV sertifiserer grunnborere iht. NS8020 – Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser. 

Dette er kravene du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat:

  • Sende søknad (oppe til høyre på denne siden) og vedlegge følgende dokumentasjon: 
  • Grunnborerskolen del 1 - teoretisk del og del 2 - praktisk del, eller tilsvarende 
  • Tilstrekkelig opplæring i bruk av utstyr og minst 2 års praksis i relevante arbeidsmetoder, dokumentert av arbeidsgiver
  • Et bilde som kan brukes til et ID kort
  • Gjennomføre og bestå elektronisk eksamen
  • Betale eksamensavgift

Du finner mer informasjon i tjenestebeskrivelsen. Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet, og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat og blir å finne i vårt register over sertifiserte grunnborere i Norge. Det er kun ved sertifisering at du har tillatelse til å markedsføre deg med DNVs sertifiseringsmerke. 

Sertifikatet er gyldig i 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden.

Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024:2012.

 

Tjenestebeskrivelse

 

Mal for dokumentasjon

 

Prisliste 2023

 

Norsk Geoteknisk Forening

 

Sertifisert personell