Skip to content

NEK 405-3 Elkontroll næring

Bidra til en tryggere hverdag for dine kunder – bli sertifisert brannforebyggende elkontrollør for næringsbygg.

Det er økende krav til å dokumentere kompetanse, og stadig flere forsikringsselskaper krever sertifiserte kontrollører. Enten du selv utfører denne type arbeid, eller om du skal benytte deg av fagpersoner er det viktig at du vet at den nødvendige kompetansen er bevist tilfredsstillende av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan. 

Fordeler med å bli sertifisert

DNV er et av verdens ledende sertifiseringsorgan og størst i Norge på personellsertifisering. Med DNVs nasjonale og internasjonale anerkjennelse, gir våre sertifikater tillit til dine tjenester i markedet og trygghet for dine kunder. 

Hvordan bli sertifisert? 

 • Påmelding til eksamen via portalen. Link finner du øverst på siden.
 • Kopi av fagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende.           
 • Bekreftelse på minst 3 års relevant praksis.
 • Dokumentasjon på gjennomført årlig sikkerhetsopplæring FSE
 • Gjennomføre og bestå elektronisk eksamen
 • Bestått eksamen i NEK 405-2 innenfor de siste 12 måneder, eller allerede inneha sertifiseringen i dette
 • Betale eksamensavgift
 • Være tilknyttet foretak registrert i Elvirksomhetsregisteret
 • Være tilknyttet et sertifisert foretak iht. NEK 405-4

DNV er akkreditert for NEK 405-3. For informasjon om akkrediteringsomfang se her 

Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024:2012.

Hva kreves av meg når jeg er sertifisert?

Som sertifisert i NEK 405-3 vil du årlig rapportere på følgende punkter:

 • Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • En liste over relevante oppdrag, minimum fire oppdrag eller 100 timer feltarbeid inklusive rapportering. 
 • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta informasjon om hvor og hvordan du leverer din rapport over året som gikk.

Du leverer din første årlige rapport etter første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.

 

 

Relevante dokumenter

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

 

Prisliste

Aktuelle kursleverandører

 

ExTek / Omega Holtan

 

Solar

 

Nelfoskolen

 

Trainor Elsikkerhet AS

 

Energisenteret i Hunderfossen

 

Elma-Instruments