Other sectors

NEK 405-3-2 Elkontroll vegtrafikksystem

Asphalt road in Tuscany

Kontakt oss

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema sertifisering / resertifisering

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Samferdselssektoren er nå organisert i en rekke nye veieiere som også har ansvaret for overtagelse av el og ekom installasjoner for i størrelsesorden 5 milliarder kroner årlig. Disse vil også ha løpende kontrakter for drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Samferdselssektoren er nå organisert i en rekke nye veieiere som også har ansvaret for overtagelse av el og ekom installasjoner for i størrelsesorden 5 milliarder kroner årlig. Disse vil også ha løpende kontrakter for drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Det er viktig at leveranser lever opp til kvaliteten kontraktene krever. Veieiere opplever i for stor grad feil ved leveranser og ønsker et verktøy for å sikre kvalitet på leveranser i form for uavhengig tredjepartsverifisering av leveranser etter NEK 405-konseptet.


Elanlegg i det norske vegtrafikksystemet blir nå blir inkludert i NEK 405-serien. En slik standard vil sikre at man på en systematisk måte kan kartlegge tilstanden i de ulike anleggene og avdekke mangler. Dette blir et viktig tiltak for å sørge for at elsikkerhet ivaretas, og vil åpne mange nye spennende oppdrag for de som sertifiserer seg her.


Vi åpner for eksamen og sertifisering etter denne nye normen i mai2022.

Mer informasjon om sertifiseringsordningen kommer etter normen er endelig vedtatt og publisert.

Kontakt oss

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema sertifisering / resertifisering

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Relatert service som kan være av interesse: