Skip to content

NEK 405-3-2 Elkontroll vegtrafikksystem

Samferdselssektoren er nå organisert i en rekke nye veieiere som også har ansvaret for overtagelse av el og ekom installasjoner for i størrelsesorden 5 milliarder kroner årlig. Disse vil også ha løpende kontrakter for drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Det er viktig at leveranser lever opp til kvaliteten kontraktene krever. Veieiere opplever i for stor grad feil ved leveranser og ønsker et verktøy for å sikre kvalitet på leveranser i form for uavhengig tredjepartsverifisering av leveranser etter NEK 405-konseptet.

Elanlegg i det norske vegtrafikksystemet blir nå blir inkludert i NEK 405-serien. En slik standard vil sikre at man på en systematisk måte kan kartlegge tilstanden i de ulike anleggene og avdekke mangler. Dette blir et viktig tiltak for å sørge for at elsikkerhet ivaretas, og vil åpne mange nye spennende oppdrag for de som sertifiserer seg her.

Påmelding til eksamen og sertifisering er åpen. Kursholdere står nå også klare med de første kursene.

Dette er kravene du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat:

 • Påmelding til eksamen via portalen. Link finner du øverst på siden.
 • Kopi av fagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende.           
 • Bekreftelse på minst 3 års relevant praksis iht. tjenestebeskrivelsen.
 • Dokumentasjon på gjennomført årlig sikkerhetsopplæring FSE
 • Gjennomføre og bestå elektronisk eksamen
 • Betale eksamensavgift
 • Være tilknyttet foretak registrert i Elvirksomhetsregisteret og sertifisert iht. NEK 405-4

Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat og blir å finne i vårt register over sertifikatholdere i Norge. Det er kun ved sertifisering at du har tillatelse til å markedsføre seg med DNVs sertifiseringsmerke. Du vil også bli å finne på den søkbare listen over alle DNV-sertifiserte personer på denne hjemmesiden.

Hva kreves av meg når jeg er sertifisert?

Som sertifisert i NEK 405-3-2 vil du årlig rapportere på følgende punkter:

 • Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • En liste over relevante oppdrag, minimum fire oppdrag eller 100 timer feltarbeid inklusive rapportering. 
 • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta informasjon om hvor og hvordan du leverer din rapport over året som gikk. Du leverer din første årlige rapport etter første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.

Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024.

Relevante dokumenter

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

  Prisliste

Prisliste

 

Sertifikatholdere

 

Kursholder