Skip to content

NEK 405-2 Elkontroll bolig

Bidra til en tryggere hverdag for dine kunder – bli sertifisert brannforebyggende elkontrollør for bolig.

Stadig flere forsikringsselskaper krever sertifiserte kontrollører for å utføre brannforebyggende elkontroll av bolig. Ønsker du å sikre egen kompetanse for å utføre brannforebyggende elkontroll i boliger eller skal benytte fagpersoner med denne kompetansen, er det viktig at du kan føle deg trygg på at den nødvendige kompetansen er bevist tilfredsstillende av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan.

Hvordan blir jeg sertifisert brannforebyggende elkontrollør for bolig?

DNV sertifiserer brannforebyggende elkontrollører for bolig iht. standarden kompetanse for kontrollforetak og personell NEK 405 -2, publisert av Standard Norge.

Dette er kravene du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat:

 • Sende søknad og dokumentasjon på at du oppfyller kravene til praktisk og teoretisk kunnskap. Link til søknadsskjema finner du øverst på siden.
 • Kopi av fagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende.           
 • Bekreftelse på minst 3 års relevant praksis.
 • Gjennomføre og bestå elektronisk eksamen
 • Betale eksamensavgift
 • Være tilknyttet foretak registrert i Elvirksomhetsregisteret
 • Være tilknyttet et godkjent eller sertifisert foretak iht. NEK 405-4

Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat og blir å finne i vårt register over sertifiserte elektrotarmografører i Norge. Det er kun ved sertifisering at du har tillatelse til å markedsføre seg med DNVs sertifiseringsmerke. Sertifiserte brannforebyggende elkontrollører vil også ligge på den søkbare listen over sertifiserte brannforebyggende elkontrollører på DNVs hjemmeside.

Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden.Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024.

Hva kreves av meg når jeg er sertifisert brannforebyggende elkontrollør?

Som sertifisert brannforebyggende elkontrollør vil du årlig rapportere på følgende punkter:

 • Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • En liste over relevante oppdrag
 • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta en e-post fra oss hvor du fyller inn informasjonen nevnt over innen 01. februar påfølgende år. Du leverer din første årlige rapport etter første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. 

 DNV er akkreditert for NEK 405-2. For informasjon om akkrediteringsomfang se her 

 

Aktuelle kursleverandører

 

ExTek / Omega Holtan

 

Nelfoskolen

 

Solar

 

Trainor Elsikkerhet AS

 

Elma Instruments

 

KMH Elektro AS

 

Energisenteret i Hunderfossen

Relevante dokumenter

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

 

Prisliste 2023

 

Pensumliste for eksamen

 

Egenerklæring for foretaksgodkjenning

 

Nettside for foretaksgodkjenning og sertifisering