Skip to content

NEK 405-2-3 Avhending Bolig

Bidra til en grundigere og bedre tilstandsrapport av elanlegget i boliger i forbindelse med salg

Første juni 2022 trådte en ny forskrift til Avhendingslova i kraft. Hensikten med forskriften er å gi kjøper bedre informasjon om eiendommens tilstand. Imidlertid har myndighetene ikke tatt høyde for en tilstandsrapport som beskriver elanleggets tilstand godt nok. Resultatet er at antall tvistesaker med bakgrunn i elanlegget har gått til himmels.

Ny NEK standard er nå lansert – og personsertifisering vil bli mulig fra høsten 2023

Den nye standarden legger opp til en tilstandsrapport som er enklere enn en full elkontroll. Tilstandsrapportens sjekkpunkter er beskrevet i standarden. Det skal utføres teknisk vurdering av tilstanden til elektriske anlegg, ekominstallasjoner og tilknyttet elektrisk utstyr i bolig, ved avhending. Resultatet er at kjøpere vil få et godt beslutningsgrunnlag. I tillegg vil det være enkelt å forholde seg til rapporten da den vil ha samme basis fra eiendom til eiendom.

Kravene du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat og hva som kreves for å beholde det finner du i tjenestebeskrivelsen og i standarden NEK 405-2-3

Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024.


Mer informasjon kommer om sertifiseringsordningen over sommeren - du kan melde din interesse via kontaktskjemaet på denne siden.

Relevante dokumenter

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

  Kursholdere

Kursholdere

  Prisliste

Prisliste