Skip to content

NEK 405-2-3 Avhending Bolig

Bidra til en grundigere og bedre tilstandsrapport av elanlegget i boliger i forbindelse med salg

Første juni 2022 trådte en ny forskrift til Avhendingslova i kraft. Hensikten med forskriften er å gi kjøper bedre informasjon om eiendommens tilstand. Imidlertid har myndighetene ikke tatt høyde for en tilstandsrapport som beskriver elanleggets tilstand godt nok. Resultatet er at antall tvistesaker med bakgrunn i elanlegget har gått til himmels.

Den nye standarden legger opp til en tilstandsrapport som er enklere enn en full elkontroll. Tilstandsrapportens sjekkpunkter er beskrevet i standarden. Det skal utføres teknisk vurdering av tilstanden til elektriske anlegg, ekominstallasjoner og tilknyttet elektrisk utstyr i bolig, ved avhending. Resultatet er at kjøpere vil få et godt beslutningsgrunnlag. I tillegg vil det være enkelt å forholde seg til rapporten da den vil ha samme basis fra eiendom til eiendom.

Dette er kravene du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat:

 • Påmelding til eksamen via portalen. Link finner du øverst på siden.
 • Kopi av fagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende.           
 • Bekreftelse på minst 3 års relevant praksis.
 • Dokumentasjon på gjennomført årlig sikkerhetsopplæring FSE
 • Gjennomføre og bestå elektronisk eksamen
 • Betale eksamensavgift
 • Være tilknyttet foretak registrert i Elvirksomhetsregisteret
 • Være tilknyttet et sertifisert foretak iht. NEK 405-4

Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat og blir å finne i vårt register over sertifikatholdere i Norge. Det er kun ved sertifisering at du har tillatelse til å markedsføre seg med DNVs sertifiseringsmerke. Du vil også bli å finne på den søkbare listen over alle DNV-sertifiserte personer på denne hjemmesiden.

Hva kreves av meg når jeg er sertifisert?

Som sertifisert i NEK 405-2-3 vil du årlig rapportere på følgende punkter:

 • Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • En liste over relevante oppdrag, minimum fem oppdrag eller 25 timer feltarbeid inklusive rapportering.
 • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta informasjon om hvor og hvordan du leverer din rapport over året som gikk.

Du leverer din første årlige rapport etter første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.

Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024.

Relevante dokumenter

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

  Kursholdere

Kursholdere

  Prisliste

Prisliste

  Sertifikatholdere

Sertifikatholdere