NEK 405-1 Elektrotermografi Lavspenning

Bli sertifisert elektrotermografør og bidra til å redde liv og sikre verdier. Termografi er et nyttig hjelpemiddel i skade- og vedlikeholdsforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi og drift av elektriske installasjoner.

Hvordan blir jeg sertifisert elektrotermografør?

DNV har siden 2001 sertifisert elektrotermografører basert på fag- og termografikompetanse. Dersom du ønsker å sikre din egen kompetanse innen elektrotermografi er det viktig å kunne føle seg trygg på at den nødvendige kompetansen er bevist tilfredsstillende av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan.

DNV tilbyr i dag sertifisering innen lavspenning, men jobber for å kunne tilby høyspenning på sikt. Denne siden vil oppdateres når sistnevnte er mulig. 

Dette er kravene som du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat:

 • Påmelding til eksamen via portalen. Link finner du øverst på siden.
 • Kopi av fagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende.
 • Bekreftelse på minst 3 års relevant praksis.
 • Dokumentasjon på gjennomført årlig sikkerhetsopplæring FSE
 • Gjennomføre og bestå elektronisk eksamen
 • Betale eksamensavgift
 • Dokumentere minst 50 timers praksis med kamera og få 2 rapporter iht NEK 405-1 godkjent av oss. (Kan sendes etter eksamen)
 • Være tilknyttet foretak registrert i Elvirksomhetsregisteret
 • Være tilknyttet et sertifisert foretak iht. NEK 405-4

Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat og blir å finne i vårt register over sertifikatholdere i Norge. Det er kun ved sertifisering at du har tillatelse til å markedsføre seg med DNVs sertifiseringsmerke. Du vil også bli å finne på den søkbare listen over alle DNV-sertifiserte personer på denne hjemmesiden.

Som sertifisert elektrotermografør vil du årlig rapportere på følgende punkter:

 • Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • En liste over relevante oppdrag, minimum 50 timer eks rapportering
 • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta en e-post fra oss hvor du fyller inn informasjonen nevnt over innen 01. februar påfølgende år. Du leverer din første årlige rapport etter første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.

Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Ved re-sertifisering kreves igjen deltagelse på godkjent kurs før ny eksamen

DNV er akkreditert for NEK 405-1 Elektrotermografi For informasjon om akkrediteringsomfang se her. 

Kursleverandører

 

Elma Instruments

 

Nelfoskolen

 

ExTek / Omega Holtan

 

Presisjons Teknikk

 

Trainor

 

KMH Elektro AS

 

Energisenteret i Hunderfossen

Relevante dokumenter

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

 

Prisliste