Skip to content

Matsikkerhet og kvalitetskultur

Forbedre sikkerheten og kvaliteten på produktene og tjenestene og oppfyll alltid kundenes forventninger.

Utvikling og forbedring av kvalitet og sikkerhetskultur støtter ditt engasjement for konsistens, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Disse er konkrete forretningsfordeler som spiller en viktig rolle for å skape utholdenhet og bærekraftig ytelse. 

Hva er matsikkerhetskultur? 

Matsikkerhetskultur kan defineres som matsikkerhetsholdningene, -verdiene og -overbevisningene som deles av en gruppe med folk. Det er produktet av de ansattes holdninger, overbevisninger og atferd som bestemmer engasjementet og robustheten til en organisasjons matsikkerhetsledelse. Som følge av dette reflekterer en organisasjons matsikkerhetskultur "hvordan vi lager sikker mat her". 

Ved å studere matoverførte tilfeller er det observert at de fleste er forårsaket av svikt av GMP-er (Good Manufacturing Practices) og sjelden er forårsaket av svikt i matsikkerhetssystemene. Det viser viktigheten ved å forstå folks atferd og hva som er historikken som påvirker deres handlinger og holdninger. 

Matsikkerhetskultur er ikke bare et teknisk spørsmål. Det er også implementeringen av en matsikkerhetssystemstandard. Det inkluderer ledelsesengasjement som demonstreres gjennom organisasjonens visjon, verdier, personsystemer, konsistens, ansvarlighet og tilpasningsevne. Den er også relatert til fare- og risikobevissthet og tilpasset læring og atferdsforsterkningspraksiser. 

Fordeler med utviklingen av en matsikkerhetskultur 

Med kunder som blir stadig mer bekymret for matsikkerhet og -kvalitet, avhenger en organisasjons langsiktige suksess på å oppfylle disse bekymringene og også overholde stadig strengere juridiske krav. 

Med stadig mer kompleks og fragmenterte matleveringssystemer må selskapene gå utover de skrevne reglene, myndighetstilsyn og sikre matpraksiser. Matsikkerhet må bli en levende del av selskapskulturen for å virkelig være bærekraftig. 

Suksess krever at ledere og sjefer i en organisasjon, fra administrerende direktør til gårdsbruks-, felt- og butikksjefer, må engasjere seg. For å fremme en matsikkerhetskultur er regelmessig kommunikasjon, utdannelse, mål, teamwork og personalets ansvarlighet et must. 

Enhver praksis som er beregnet til å holde global matforsyning sikker, skal være vanebasert og systemisk. Slike kvaliteter kan frembringes naturlig innenfor et støttende og positivt kulturelt miljø. Det å engasjere de ansatte til å få nye ferdigheter, slik som tilpasningsevne og farebevissthet kan vende sikre matpraksiser fra teoretiske samtaler til virkelige handlinger. 

Videre krever vellykket sertifisering etter alle anerkjente matsikkerhetsstandarder en matsikkerhetskulturplan. 

Komme i gang 

Ved å kombinere atferdsmessig, teknisk og industriell ekspertise kan DNV tilby en oversikt på høyt nivå over matsikkerhetskultur, støtte forståelsen av aktuelt modenhetsnivå og definere tiltak utover administrasjon av system og personer. 

DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen med utviklingen av en matsikkerhetskultur, med start fra relevant opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og til slutt til å assistere fremskritt til sertifiseringstjenester. 

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering


 

 

eAdvantage

Logg inn som kunde

 

Opplæring i ledelsessystemer

Gjennom våre kurs vil du bli bedre rustet til å implementere og sertifisere ditt styringssystem

 

ViewPoint - vårt kundefellesskap

Innsikt fra våre globale undersøkelser. Diskuter beste praksis og trender med DNV-eksperter og kolleger i bransjen.

 

Morgendagens verdivurdering 2014

Vår årlige vurdering av hva som kjennetegner bærekraftslederne

 

Business Assurance-blogg - GoingSustainable

Nyheter, trender, ideer og innsikt om hvordan man kan oppnå bærekraftig forretningsytelse

 

Finn ditt lokale kontor

Finn ditt nærmeste Business Assurance-kontor