Supply Chain Security and Management

Et styringssystem for å kontrollere sikkerheten i forsyningkjeden har blitt en naturlig del av mange virksomheter. Effektiv styring og sikring av forsyningskjeden er grunnleggende når prinsippene for mattrygghet skal vurderes. Hvert steg i kjeden kan påvirke kvaliteten på sluttproduktet.

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

More information

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  Supply Chain Risk Management

Supply Chain Risk Management

Download our flyer