ISO 28000 - 2022 Ledelsessystemer for sikkerhet

Håndterer potensielle sikkerhetsproblemer på tvers av alle forretningsaktiviteter, inkludert aspekter som er relevante for leverandørkjeden.

Standarden ISO 28000 - 2022 gir et rammeverk for beste praksis for å redusere sikkerhetsrisikoen på tvers av alle aktiviteter, funksjoner og operasjoner som påvirker sikkerhetsstyringen i organisasjonen, inkludert (men ikke begrenset til) leverandørkjeden. Den kan brukes i alle aspekter av organisasjonens sikkerhet.

Når det gjelder leverandørkjeden, kan enkelte organisasjoner som administrerer flere leverandørkjeder, kreve at tjenesteleverandører oppfyller relaterte sikkerhetsstandarder som en betingelse for å bli inkludert i leverandørkjeden for å oppfylle kravene til sikkerhetsstyring.

Hva er ISO 28000 - 2022?

ISO 28000 fokuserer på aspekter som er avgjørende for å håndtere og sikre sikkerhetsrisikoer. Dette kan omfatte finansiering, produksjon, informasjonshåndtering, transport, lagring og lagring av varer under transport. Den reviderte 2022-versjonen ble opprinnelig utviklet for å dekke forsyningskjeden, men kan brukes i alle aspekter av organisasjonens sikkerhet.

ISO 28000 - 2022 bruker Plan-Do-Check-Act-modellen (PDCA) til å planlegge, etablere, implementere, drifte, overvåke, gjennomgå, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre effektiviteten til en organisasjons sikkerhetsstyringssystem.

Standarden gjelder for virksomheter i alle størrelser og typer som ønsker å etablere, vedlikeholde og forbedre et sikkerhetsstyringssystem.

Et ISO 28000-2022 kompatibelt administrasjonssystem hjelper deg til å oppnå:

 • Integrert selskapsmotstandsdyktighet
 • Systematiserte administrasjonspraksiser
 • Forbedret tillit og merkegjenkjenning
 • Innjustert terminologi og konseptmessig bruk
 • Forbedret forsyningskjedeytelse
 • Benkemerking mot internasjonalt anerkjente kriterier
 • Større compliance-prosesser

ISO 28000 - 2022 kan enkelt integreres med andre større administrasjonssystemstandarder,bslik som ISO 9001. Dette er en fordel for organisasjoner som ser etter å integrere sikkerhetsaspekter i andre eksisterende ledelsessystemer.

Fordeler med å bli sertifisert

Ved å bli sertifisert av en uavhengig tredjepart får du bekreftet at sikkerhetsstyringssystemet ditt er i samsvar med kravene i ISO 28000 -2022. Du får bekreftelse om at du har systemer på plass for å håndtere og minimere aspekter som er kritiske for sikkerhetsgaranti for forsyningskjeden.  Blant fordelene med sertifisering er følgende:

 • Tilrettelegge for handel og ekspedering av transport av varer på tvers av grenser
 • Forstå og håndtere sikkerhetsrisikoer
 • Få en konkurransedyktig fordel og nye forretningsmuligheter
 • Oppmuntre selskaper til å sikre sine egne prosesser
 • La ledelsen fokusere på områder med størst bekymring
 • Benkemerke sikkerhetsadministrasjonspraksiser
 • Oppnå kostnadsbesparelser ved å redusere sikkerhetshendelser
 • Potensielt redusere selskapets forsikringspremier
 • Forbedre effektiviteten på tvers av arbeidsplaksiser
 • Demonstrere engasjement for å sikre sikkerheten til individer og sikkerheten til varer og tjenester

Komme i gang

Første trinn mot tredjepartssertifisering er å implementere et effektivt administrasjonssystem som er i samsvar med kravene i standarden. DNV kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra innledende opplæring til mangelanalyse og sertifiseringsprosess.

Se hvordan du kan komme i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  ISO 28000

ISO 28000

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her