Oil and gas

ISO 14001 Miljøledelse

ISO 14001

Kontakt oss

Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Kontakt oss her

Har du behov for mere informasjon?

Kontakt oss her

Synliggjør deres fokus på miljø med et ISO 14001-sertifikat

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Elementer i standarden

Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Hovedelementene i standarden er:

  • Miljøpolitikk
  • Planlegging
  • Iverksettelse og drift
  • Kontroll og utbedring
  • Ledelsesevaluering

Stadig grønnere

Standarden krever at bedriftene klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for din bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert ledelsessystem for miljø går du lenger enn til bare å oppfylle regelverket. Ditt fokus blir kontinuerlig forbedringer.

Hvor går veien videre?

For sertifisering av en uavhengig tredjepart må du innføre et effektivt ledelsessystem for miljø som oppfyller kravene til standarden.

Kontakt oss

Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Kontakt oss her

Har du behov for mere informasjon?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: