Skip to content

ISO 10667

Sertifisering av tjenesteleverandører for rekrutterings- og/eller vurderingstjenester i arbeids- og organisasjonssammenheng.

Standarden som erstatter magefølelsen

Det er et kjent faktum at feilansettelser koster næringslivet store summer. Med ISO 10667 på plass vil man kunne jobbe målrettet og strukturert med vurdering av mennesker på ulike nivå. I rekrutteringssammenheng er det helt avgjørende å få rett person på rett plass. Standarden er spesielt rettet mot leverandører av rekrutteringstjenester samt interne HR-avdelinger. Den vil også ha stor nytteverdi for deg som jobber med både utvikling og omorganisering. Ved å følge denne standarden vil du sikre objektive og effektive prosesser, samt hindre diskriminering. 

En verdiskapende prosess

Mens DNV sertifisering av rekrutteringspersonell sikrer et minimumsnivå for utøvelse av rekrutteringsfaget, legger ISO 10667-standarden for vurderingsprosesser (f.eks. rekruttering,
teamkartlegging, organisasjonsanalyse) listen høyere. ISO 10667 er en metodisk tilnærming for å sikre høy kvalitet i prosess og praksis, og sertifiseringen er i seg selv en verdiskapende prosess som skjerper og forbedrer leveransene. Fokus er blant annet på samhandling mellom leverandør og kunde (intern eller ekstern), dokumentert effektivitet, behovsanalyse og tilpasning, kompetanse, samt juridiske og etiske hensyn. 

ISO 10667 del 2

Standarden består av to deler og DNVs sertifiseringsordning er basert på standardens del 2: Krav til tjenesteleverandør. ISO10667 setter fokus på strukturkapitalen, på verdien av prosessbeskrivelser, metodikk og rutiner uavhengig av individ. Den inneholder prosedyrer og metoder for personvurderinger, til bruk i arbeids- og organisasjonssammenheng og omhandler selve vurderingsprosessen:
  • Vurderinger på individuelt nivå: rekruttering, karriererådgivning, coaching, succession planning.  
  • Vurderinger på gruppenivå: teambygging, ledertrening/ utvikling.  
  • Vurderinger på organisasjonsnivå: tilfredshetsundersøkelser, klimaundersøkelser, kulturundersøkelser. 
Standarden beskriver følgende prosedyre:
  • Avtaleprosedyre: beskriver gjensidig ansvar mellom kunde og tjenesteleverandør.
  • Prosedyre før vurderingen (pre- assessment): identifiserer hva som skal vurderes, og hvordan det skal vurderes. Dette skal gi en tydelig begrunnelse for forberedelsene. Vurderingen dekker alle faser av forberedelser og gjennomføring av selve vurderingen. Vurderingen skal vise kvalitet i produkter (verktøy) og personell. 
  • Etter vurderingen (post assessment): gransking av vurderingsprosessen for å kartlegge at utfall, konsekvenser og nytteverdi av vurderingsprosessen er i henhold til behovet i vurderingsprosessen, og om målene for vurderingsprosessen nådd. Hvis ikke, definere hvilke endringer i vurderingsprosessen som må foretas.»

Hvordan kommer jeg videre?

For at oppnå sertifisering må du implementere et kvalitetsledelsessystem i din virksomhet som er i overensstemmelse med ISO10667. Ønsker du å høre mer om sertifiseringsordningen, ISO10667 eller søker rådgivning på veien mot sertifisering, kan du kontakte oss via skjemaet oppe på siden. ISO10667 standarden finner du her.

Virksomheter som er DNV sertifisert etter ISO10667

Mercuri Urval (DK)  
Göteborgs Stad (SW)

Relevante dokumenter

  Informasjon om tjenesten

Informasjon om tjenesten

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

 

Prisliste