Granskning etter HMS-hendelser

Ulykker og HMS-hendelser kan skje på en arbeidsplass. For å ivareta sikkerheten bør du undersøke hva som gikk galt og hvordan du kan bedre rutinene for å unngå at det skjer igjen.

Hvilken risiko møter du? 

Ulykker kan medføre store tap, både menneskelige og økonomiske.  Oppstår en hendelse må du ta lærdom, slik at dette ikke skjer igjen. Det kan være lurt å ta inn en uavhengig part som kan gjøre en ekstern vurdering av hva som gikk galt – enten fordi du mangler kompetanse eller ressurser internt, eller fordi utenforstående kan løfte blikket og snu andre steiner enn du selv ville gjort. Målet er å redusere risiko og forebygge fremtidige hendelser.

Hvordan svarer DNV på utfordringen?

DNV kan bidra med å:

  • Sette opp en strukturert gjennomgang av hendelsen
  • Utføre, delta i eller lede undersøkelsene 
  • Gi råd om hvilke tiltak du bør implementere for å forebygge risiko
  • Veilede interne ressurser

Hva er resultatet av DNVs leveranser? 

Du får målbare resultater når du bruker DNV til granskning i forbindelse med ulykker og HMS-hendelser. Vi bidrar til at du:

  • Finner ut hva som faktisk skjedde
  • Finner årsakene
  • Finner gode tiltak for å unngå at det skjer igjen

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

Hos oss møter du erfarne fagfolk og revisorer som:

  • Er kompetente og uavhengige med teknisk ekspertise
  • Har kunnskap og erfaring knyttet til menneskelige, tekniske og organisatoriske faktorer
  • Har erfaring fra mange og ulike typer granskninger