Skip to content

Risikostyring - HMS

Risikostyring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om å sikre sunne og trygge arbeidsplasser. Dette krever planlegging og prioritering, og at prinsippene og strategiene integreres i måten organisasjonen jobber på. DNV kan hjelpe deg å kartlegge risiko og innføre tiltak som sikrer gode arbeidsforhold.

Hvilken risiko må du vurdere innen HMS? 

Dersom HMS ikke håndteres riktig risikerer du en usunn og farlig arbeidsplass for dine ansatte. Det kan medføre fare for ulykker og skader, arbeidsrelaterte sykdommer og dårlige arbeidsforhold. Dårlig HMS-standard går også utover ansattes lojalitet og selskapets omdømme. 

Hvordan svarer DNV på utfordringen?

Ved hjelp av DNV får du hjelp til å finne de mest effektive metodene for å bedre personellsikkerhet i din virksomhet. Du får innsikt i:

 • Drivere for og forventninger til risikovurdering og sikkerhetsarbeid
 • Risiko knyttet til HMS i din virksomhet
 • Organisatoriske og kulturelle mekanismer 
 • Nødvendige tiltak
 • Praktiske løsninger
 • Opplæring

Vi hjelper deg å styre risiko ved hjelp av utprøvde metoder og skreddersydde leveranser. Våre HMS-eksperter har erfaring fra alle bransjer, og hjelper deg å unngå fallgruver og få bedre resultater med praktisk tilnærming til dine spesifikke behov

Hva er resultatet av DNVs leveranser?

Du får målbare resultater når du bruker DNV. Vi bidrar til at du innen HMS:

 • Får effektive rutiner, mål og indikatorer
 • Får innsikt i relevant lovgivning
 • Får risikovurderinger som grunnlag for dine prioriteringer
 • Kan gjøre prioriteringer som former organisasjonens rutiner, retningslinjer og kommunikasjon
 • Får kunnskap om hva som fungerer og forbedringsmuligheter
 • Får rutiner som forebygger ulykker
 • Kan ta med deg erfaringer og forbedre deg, dersom ulykker skulle skje
 • Kan redusere risiko og tap 

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

DNV har norske og internasjonale eksperter med omfattende erfaring innen HMS og har svært erfarne eksperter innen styringssystemer og lovmessige rammeverk. Vi går i dybden for å hjelpe deg med risikostyring og bidrar med:

 • Vurdering av risiko knyttet til HMS
 • Prosedyrer og metoder basert på internasjonale standarder
 • Global dekning, lokal ekspertise
 • God forretningsforståelse, praktisk tilnærming