FNs bærekraftsmål - framtidens næringsliv

Trenger du hjelp til å forstå hvilke bærekraftsutfordringer som blir mest aktuelle for din virksomhet? Hvilke risikoer, muligheter og forventninger er viktigst for din bransje? FNs bærekraftsmål kan gi svaret på flere av disse spørsmålene.

Hva er FNs bærekraftsmål? 

FNs bærekraftsmål ble lansert 25 september 2015. Dette er en global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, basert på 17 mål og 169 delmål.  

Bærekraftsmålene har raskt blitt etablert som et veikart for bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. 

DNV har derfor laget rapporten Future of Spaceship Earth – Business Frontiers – en  omfattende  analyse av hvorvidt  verden kommer til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Analysen og modelleringsverktøyet som ligger til grunn, hjelper oss å forstå og forutse endringer i markeder, bransjer, teknologier og rammebetingelser innenfor ulike sektorer og verdensleder. Denne innsikten gir oss muligheten  til å se risikoer og muligheter både for oss selv og våre kunder.

Hvordan kan vi bistå næringslivet med å ta dette inn i forretningsstrategien? 

DNV anbefaler bedrifter å gjennomgå og implementere bærekraftsmålene i forretningsstragien og i daglig drift. Vi har utviklet et rammeverk for å vurdere hvordan selskaper og industrier kan bidra mest effektivt for å oppnå bærekraftsmålene, med fokus på både risikoer og muligheter. 

Vi kan bruke rammeverket til følgende:  

Vesentlighetsvurdering

Gjennomgå hvilke bærekraftsmål som er mest relevante for din virksomhet og bransje. For hvilke mål kan din virksomhet bidra mest effektivt? Hvilke mål forventer dine interessenter at du leverer på?  

Kartlegging av aktiviteter 

Gjennomgå nåværende aktiviteter knyttet til bærekraftsmålene (gap-analyse). 

Implementering i driften  

Lage relevante KPIer knyttet til vesentlige bærekraftsmål og implementere bærekraftsmålene i forretningsstrategien.  

Kommunikasjon 

Bistand med å avgjøre hvordan virksomheten bør rapportere og kommunisere fremgang på bærekraftsmålene.  

Workshop og seminarer 

Mange ledergrupper og styrer ønsker å forstå hvordan bærekraftsmålene kan tolkes og brukes i eget selskap. DNV kan bidra med faglige innspill og analyser og fasilitering av strategidiskusjoner.

Mer informasjon

 

Spaceship Earth

Les mer om Spaceship Earth og last ned rapporten. (ENG)

 

Samfunnsutfordringer driver innovasjon i næringslivet

Les Hydro, Cermaq og DNV GLs oppfordring til næringslivet.

 

Spaceship Earth - Nøkkelkonklusjoner

Hovedfunnene i rapporten. (ENG)

 

Kurs: FNs bærekraftsmål i praksis

Hvordan inkorporere bærekraftsmålene i deres strategi? Kom i gang!

 

Næringslivet samlet for å finne løsninger på klima- og bærekraftsutfordringene

Les mer om workshopen 25. oktober.

 

Vil verden nå FNs bærekraftsmål innen 2030?

Se presentasjonen fra lanseringen 25. oktober 2016.