Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering handler ikke bare om rapporter. Det handler om å utnytte informasjon for å utvikle strategier, forbedre resultater og bygge tillit.

Media, forbrukere og offentligheten forventer stadig større åpenhet og informasjon om hvordan bedrifter håndterer sitt samfunnsansvar. Lovgivning i Norge og EU stiller også juridiske krav til at store bedrifter rapporterer på miljø, menneskerettigheter, arbeidsforhold og korrupsjon. Bedrifter som ikke kommuniserer systematisk, risikerer dårlig omdømme, treg respons i kriser og unødige kostnader. 

Vi har hjulpet kunder med bærekraftsrapportering i en årrekke, og kan støtte deg med vår innsikt slik at du får et best mulig grunnlag for å kommunisere med målgruppene deres rundt miljømessige og sosiale forhold.

Vi kan blandt annet støtte dere med følgende: 

Kartlegging
Ulike vurderinger av din virksomhets modenhetsnivå og gap-analyser opp mot ulike standarder og lovkrav 

Opplæring
Vi har lang erfaring i kurs og opplæring innen ulike rapporteringsstandarder som Global Reporting Initiative (GRI), FNs Global Compact, klimarapportering etter GHG-protokollen og Carbon Disclosure Project (CDP), samt ESG-rapportering til Dow Jones Sustainability Index o.l.  

Rapporteringsstrategi
Vi hjelper deg å identifisere ditt rapporteringsbehov: Hva er det viktig at din virksomhet tar for seg i bærekraftsrapporten? 

Interessentdialog
Bistand til og praktisk gjennomføring av interessentanalyser og –dialoger 

Rapporteringsbistand
Praktisk bistand til å velge temaer og indikatorer, og til datainnsamling, analyse og skrivearbeid 

Verifikasjon
Vi kan gjennomføre verifikasjon av eksisterende bærekraftsrapport etter standardene ISAE 3000, GRI, AA1000 eller VeriSustain-protokollen.

Vår tilnærming: 

  • Slagkraftig kommunikasjon – rapporteringen skal effektivt besvare krav og forventninger i hos kunder, ansatte, eiere, investorer, myndigheter og andre interessenter 
  • Strategisk verdi – Rapporteringen skal ha konkret strategisk verdi for din bedrifts risikostyring og måloppnåelse  
  • Kvalitet – rapporteringen skal baseres på kvalitetssikrede metoder for datainnsamling og analyse

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

DNV har ekspertteam innen bærekraft både i Norge og internasjonalt med omfattende erfaring fra over 100 rapporteringsprosjekt siden år 2000.

Du får samarbeide med eksperter som har:
  • Lang praktisk erfaring innen en rekke ulike rapporteringsstandarder som GRI, GHG, CDP, DJSI, samt norske og internasjonale juridiske rapporteringskrav
  • Erfaring fra kvalitativ og kvantitativ analyse, kommunikasjon, strategi og interessentdialog
  • Solid forståelse av trender i mediebildet og juridisk utvikling kombinert med forretningsmessig forståelse og praktisk tilnærming
  • Bred kjennskap til ulike bransjers behov og utfordringer
  • Metodeverk, programvare og praktisk systemstøtte til rapportering
  • Kompetanse til å utføre verifikasjon mot ulike rapporteringsstandarder, som ISAE 3000, VeriSustain, AA1000, og GRI