Skip to content

FNs bærekraftsmål i praksis

FNs 17 bærekraftsmål gir næringslivet en klar beskrivelse på hva verdenssamfunnet ønsker seg av fart og retning framover. Å jobbe for å nå disse målene innebærer forpliktelser, men også muligheter – har din virksomhet kunnskapen den trenger for å inkorporere bærekraftsmålene i sin strategi?

Kurset gir deg en praktisk innføring i hva de 17 bærekraftsmålene innebærer og hvordan man kan jobbe systematisk og strategisk med disse i egen virksomhet. Du får den grunnleggende forståelsen for målsetninger og forventninger, og kurset vil fokusere på hvordan du kan bruke FNs mål i arbeidet med å gi samfunnsansvar en nyttig og operativ ramme. 

Innhold i kurset:

Kurset gir deg basiskunnskap om FNs bærekraftsmål og praktiske innspill til videre arbeid. Kurset ser på de siste verktøyene fra FN og kombinerer dette med DNVs innsikt i god praksis fra norske og internasjonale virksomheter.

Tema for kurset er:

 • FNs bærekraftsmål i et nøtteskall: Hva, hvorfor og hvordan 
 • Identifisering og prioritering av tema – kartlegging i hele verdikjeden
 • Valg av målsetninger og tiltak – kvantitative, kvalitative og benchmark
 • Integrering og synergier – samkjøre bærekraftsmål med eksisterende styring og systemer
 • Eksempler på hvordan man kan inngå partnerskap 
 • Effektiv rapportering og kommunikasjon – unngå dobbeltarbeid

Hvem passer kurset for?

 • Ledere og styreledere
 • Fagledere innen HMS, juridisk, kommunikasjon, IR, miljø, CSR og HR
 • Media
 • Myndigheter
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner
Kursholder

En av våre kursholdere er Are Larsen Otterdal.

Kurset gir deg en praktisk innføring i hva de 17 bærekraftsmålene innebærer og hvordan man kan jobbe systematisk og strategisk med disse i egen virksomhet. Du får den grunnleggende forståelsen for målsetninger og forventninger, og kurset vil fokusere på hvordan du kan bruke FNs mål i arbeidet med å gi samfunnsansvar en nyttig og operativ ramme. 

Innhold i kurset:

Kurset gir deg basiskunnskap om FNs bærekraftsmål og praktiske innspill til videre arbeid. Kurset ser på de siste verktøyene fra FN og kombinerer dette med DNVs innsikt i god praksis fra norske og internasjonale virksomheter.

Tema for kurset er:

 • FNs bærekraftsmål i et nøtteskall: Hva, hvorfor og hvordan 
 • Identifisering og prioritering av tema – kartlegging i hele verdikjeden
 • Valg av målsetninger og tiltak – kvantitative, kvalitative og benchmark
 • Integrering og synergier – samkjøre bærekraftsmål med eksisterende styring og systemer
 • Eksempler på hvordan man kan inngå partnerskap 
 • Effektiv rapportering og kommunikasjon – unngå dobbeltarbeid

Hvem passer kurset for?

 • Ledere og styreledere
 • Fagledere innen HMS, juridisk, kommunikasjon, IR, miljø, CSR og HR
 • Media
 • Myndigheter
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner
Kursholder

En av våre kursholdere er Are Larsen Otterdal.