Other sectors

FG 760 Foretakssertifisering

FG760

Kontakt oss

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Jeg ønsker mer informasjon

Ønsker du å søke om sertifisiering eller resertifisering?

Søknadsskjema

Plan- og bygningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at foretak og teknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har FG bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning (FG 760), hvor foretak kan dokumentere kompetanse med en sertifisering overfor kunder, myndigheter og forsikring.

Hva er FG 760 Foretakssertifisering? 

FG 760 gjelder for foretak som skal være ansvarlig for planlegging, prosjektering, installasjon, utarbeidelse av dokumentasjon, kontroll, uavhengig kontroll og ivaretakelse av nødvendig vedlikehold av anlegg i driftsfase.

FG 760 Foretakssertifisering omfatter områdene:

Prosjektering av automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg Installatør, utførelse av automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg Tekniker, driftssetting, programmering, teknisk behandling, vedlikehold og kontroll av automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg Kontroll, uavhengig kontroll av automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg.  

Omfanget nevnt ovenfor kan dekke følgende tilleggsområde: 

Automatiske brannalarmanlegg for driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen.

Reglene bygger på NS 3960, NS 3960 Tillegg B og NS 3961

Sertifisering etter disse reglene forutsetter at sertifikatet kun er gyldig innen prosjektering og utførelse når det knyttes til erklært ansvarsrett. Dette kan være sentral godkjenning eller erklært ansvarsrett i gjeldende tiltaksklasse for det aktuelle prosjektet.

  • Foretaket skal ha gyldig sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse utstedt av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
  • Foretaket skal ha ansatt eller bestå av sertifisert personell i henhold til FG-regler for automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg, sertifisering av personell (FG-750).
  • Foretaket skal ha et kvalitetsstyringssystem som minst dekker beskrivelsen i kapittel 4 i FG 760
  • Foretaket må kunne vise til gyldig firmaattest og ansvarsforsikring

Hvordan bli sertifisert? 

Kontakt oss via skjemaet på denne siden om du er interessert i foretakssertifisering etter FG 760.

Du finner mer informasjon om Foretakssertifisering i FG 760 dokumentet under.

Kontakt oss

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Jeg ønsker mer informasjon

Ønsker du å søke om sertifisiering eller resertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: