Skip to content

FG 760 Foretakssertifisering

Plan- og bygningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at foretak og teknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har FG bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning (FG 760), hvor foretak kan dokumentere kompetanse med en sertifisering overfor kunder, myndigheter og forsikring.

Hva er FG 760 Foretakssertifisering? 

FG 760 gjelder for foretak som skal være ansvarlig for planlegging, prosjektering, installasjon, utarbeidelse av dokumentasjon, kontroll, uavhengig kontroll og ivaretakelse av nødvendig vedlikehold av anlegg i driftsfase.

FG 760 Foretakssertifisering omfatter områdene:

  • Prosjektering av automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg
  • Installatør, utførelse av automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg
  • Tekniker, driftssetting, programmering, teknisk behandling, vedlikehold og kontroll av automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg
  • Kontroll, uavhengig kontroll av automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg.  

Omfanget nevnt ovenfor kan dekke følgende tilleggsområde:

Automatiske brannalarmanlegg for driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen. Reglene bygger på NS 3960, NS 3960 Tillegg B og NS 3961. Sertifisering etter disse reglene forutsetter at sertifikatet kun er gyldig innen prosjektering og utførelse når det knyttes til erklært ansvarsrett. Dette kan være sentral godkjenning eller erklært ansvarsrett i gjeldende tiltaksklasse for det aktuelle prosjektet.

Krav til foretaket: 

  • Foretaket skal ha ansatt eller bestå av sertifisert personell i henhold til FG-regler for automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg, sertifisering av personell (FG 750).
  • Foretaket skal ha et kvalitetsstyringssystem som minst dekker beskrivelsen i kapittel 4 i FG 760 (se egenerklæringsskjema)
  • Foretaket må kunne vise til gyldig firmaattest (ikke eldre enn 6 måneder) og ansvarsforsikring
  • OBS: For sertifiseringsklassene, prosjekterende og innstallatør er sertifikatet kun gyldig når det knyttes til erklært ansvarsrett i gjeldende tiltaksklasse, for det aktuelle prosjektet. 
  • For sertifiseringsklasseinstallatør er sertifikatet kun gyldig når det knyttes til "bekreftelse på ekomnettautorisasjon eller eventuelt unntak". Se pnkt. 1.8 i FG 760 og NKOM.

Hvordan bli sertifisert? 

Kontakt oss via skjemaet på denne siden om du er interessert i foretakssertifisering etter FG 760.

Du finner mer informasjon om Foretakssertifisering i FG 760 dokumentet under.

 

Tjenestebeskrivelse

 

Egenerklæringsskjema

 

Dokumentasjonskrav kompetanse

 

Dokumentasjonskrav styringssystem

 

Prisliste

 

FG 760 standarden

 

Sertifisert FG 750 personell

 

Sertifiserte foretak