Skip to content

FG 750 Automatiske brannalarmanlegg

Automatiske brannalarmanlegg skal på en pålitelig måte detektere og varsle branntilløp i en tidlig fase for å redde personer og materielle verdier.

Formålet med denne sertifiseringsordningen er å dokumentere og sikre tilstrekkelig kompetanse hos personell som involveres i ulike funksjoner tilknyttet automatiske brannalarmsystemer: prosjektering, installering, idriftsetting, kontroll, dokumentasjon og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Hva er sertifisering av FG 750 Automatiske brannalarmanlegg?

Kompetent foretak og personell: NS 3960 krever at prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold skal utføres av et kompetent foretak som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse og relevant praksis. Videre sier NS 3960 at kompetanse for foretak og personell kan bekreftes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Et sertifikat etter FG-760 og FG-750 er eksempel på en slik bekreftelse. DNV er akkreditert for, og tilbyr sertifisering av personell innen automatiske brannalarmanlegg. Mer informasjon om akkrediteringsomfanget finner du her.

DNV tilbr også foretakssertifiering etter FG 760 og sertifisering etter FG 750 for landbruk og veksthusnæringen.


Grunnlaget for personsertifisering og eksamen finner du i dokumentet FG 750:2: 

  • Relevant formell utdannelse  
  • Spesiell produktopplæring (kurs i utstyr) 
  • Dokumentert relevant praksis 
  • Gjennomført opplæring i henhold til standarden og bestått gyldig eksamen

Kurs:

Ønsker du å gå kurs som leder mot sertifisering, kan du gjøre det hos: Com Con AS. Etter endt kurs vil du kunne gjennomføre sertifiseringseksamen, og du må på forhånd søke om dette via søknadsskjemaet på denne siden.

Dette må du kunne vedlegge når du søker om sertifisering*:

  • Kopi av fagbrev- og/ eller vitnemål
  • Utfyllende CV og egenerklæring om relevant praksis**
  • Kursbevis
  • Dokumentert produktopplæring
  • Bilde 

* Dokumentene kan lastes opp på din profil i etterkant, men vi anbefaler at du har det hele klart når du sender søknaden. Husk å innhente alle relevante signaturer.

** For å oppnå sertifisering må søker utover å bestå eksamen, kunne dokumentere relevant jobb med prosjektering, installasjon, som tekniker eller med kontroll. Du vil finne en mal for hvordan dokumentasjonen kan sendes inn blant dokumentene under.

Her er praksiskravene:

Prosjektering; Minimum 150 timer i løpet av de siste 12 måneder. Installatør; Minimum 250 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder. Tekniker; Minimum 250 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder. Kontroll; Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 12 måneder.

 

 

FG 750:2 Personell

 

Tjenestebeskrivelse

 

Prisliste 2023

 

Søknadsvedlegg Praksis

 

Kompetansemål

 

Kursholder

 

FG Skadeteknikk

 

Sertifisert personell

 

Sertifiserte foretak