Other sectors

FG 750 Automatiske brannalarmanlegg

Brannanlegg

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Ønsker du å søke om sertifisering / resertifisering?

Søknadsskjema

Automatiske brannalarmanlegg skal på en pålitelig måte detektere og varsle branntilløp i en tidlig fase for å redde personer og materielle verdier.

Formålet med denne sertifiseringsordningen er å dokumentere og sikre tilstrekkelig kompetanse hos personell som involveres i ulike funksjoner tilknyttet automatiske brannalarmsystemer: prosjektering, installering, idriftsetting, kontroll, dokumentasjon og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Hva er sertifisering av FG 750 Automatiske brannalarmanlegg?

DNV er akkreditert for, og tilbyr sertifisering av personell innen automatiske brannalarmanlegg etter FG 750. Mer informasjon om akkrediteringsomfanget finner du her.

Grunnlaget for personsertifisering og eksamen finner du i dokumentet FG 750:2: 

  • Relevant formell utdannelse  
  • Spesiell produktopplæring (kurs i utstyr) 
  • Dokumentert relevant praksis 
  • Gjennomført opplæring i henhold til standarden og bestått gyldig eksamen

Kurs:

Ønsker du å gå kurs som leder mot sertifisering, kan du gjøre det hos: Com Con AS. Etter endt kurs vil du kunne gjennomføre sertifiseringseksamen, og du må på forhånd søke om dette via søknadsskjemaet på denne siden.

Dette må du kunne vedlegge når du søker om sertifisering*:

  • Kopi av fagbrev- og/ eller vitnemål
  • Utfyllende CV og egenerklæring om relevant praksis
  • Kursbevis
  • Dokumentert detaljert produktopplæring
  • Bilde 

*dokumentene kan ettersendes, men vi anbefaler at du har det hele klart når du sender søknaden. Husk å innhente alle relevante signaturer.

For å oppnå sertifisering må søker utover å bestå eksamen, kunne dokumentere relevant jobb med prosjektering, installasjon, som tekniker eller med kontroll. Du vil finne en mal for hvordan dokumentasjonen kan sendes inn blant dokumentene under.

Her er praksiskravene:

Prosjektering; Minimum 150 timer i løpet av de siste 12 måneder. Installatør; Minimum 250 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder. Tekniker; Minimum 250 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder. Kontroll; Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 12 måneder

Du kan søke om å gjennomføre eksamen og sertifisering via søknadsskjemaet oppe til høyre på denne siden.


Det jobbes også mot å kunne tilby personsertifisering innen automatiske brannalarmanlegg i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen. Denne nettsiden vil oppdateres med informasjon om dette tilbudet så snart dette er tilgjengelig, vår 2023.


OBS! Man må være tilknyttet sertifisert foretak etter FG 760. Mer informasjon om foretakssertifisering finner du her.

 

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Ønsker du å søke om sertifisering / resertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: