DNV.no

FG 750 Automatiske brannalarmanlegg

Brannanlegg

Kontakt oss

Anita Mari Hansen

Anita Mari Hansen

Service Responsible

Ønsker du å melde interesse for sertifisering / resertifisering?

Interesseskjema

Automatiske brannalarmanlegg skal på en pålitelig måte detektere og varsle branntilløp i en tidlig fase for å redde personer og materielle verdier. Formålet med denne sertifiseringsordningen er å dokumentere og sikre tilstrekkelig kompetanse hos personell som involveres i ulike funksjoner tilknyttet automatiske brannalarmsystemer: prosjektering, installering, idriftsetting, kontroll, dokumentasjon og vedlikehold av automatiske brannalarm.

DNV forventer høsten 2021 å kunne tilby sertifisering av personell innen: automatiske brannalarmanlegg, samt automatiske brannalarmanlegg i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen. Du vil også kunne søke om foretakssertifisering.

Grunnlaget for personsertifisering og eksamen finner du i dokumentet FG 750:2: 

  • Relevant formell utdannelse  
  • Spesiell produktopplæring (kurs i utstyr) 
  • Dokumentert relevant praksis 
  • Gjennomført opplæring i henhold til standarden og bestått gyldig eksamen

Kurs:

Ønsker du å gå kurs som leder mot sertifisering, kan du gjøre det hos: Com Con AS

Dette må du kunne vedlegge når du søker om sertifisering*:

  • Kopi av fagbrev- og/ eller vitnemål
  • Utfyllende CV og egenerklæring om relevant praksis
  • Kursbevis
  • Dokumentert detaljert produktopplæring
  • Bilde 

*kan ettersendes

For å oppnå sertifisering må søker dokumentere relevant jobb med prosjektering, installasjon, som tekniker eller med kontroll. Du vil finne en mal for hvordan dokumentasjonen kan sendes inn blant dokumentene under (under utarbeidelse)

Her er praksiskravene:

Prosjektering; Minimum 150 timer i løpet av de siste 12 måneder. Installatør; Minimum 250 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder. Tekniker; Minimum 250 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder. Kontroll; Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 12 måneder

Meld din interesse for sertifisering via skjemaet, så kontakter vi deg når sertifiseringsordningene er godkjente.

Kontakt oss

Anita Mari Hansen

Anita Mari Hansen

Service Responsible

Ønsker du å melde interesse for sertifisering / resertifisering?

Interesseskjema

Relatert service som kan være av interesse: