FG 750 ABA landbruk og veksthusnæringen

Automatiske brannalarmanlegg skal på en pålitelig måte detektere og varsle branntilløp i en tidlig fase for å redde personer, dyr og materielle verdier.

Formålet med denne sertifiseringsordningen er å dokumentere og sikre tilstrekkelig kompetanse hos personell som involveres i ulike funksjoner tilknyttet automatiske brannalarmsystemer i landbruk og veksthusnæringen: prosjektering, installering, idriftsetting, kontroll, dokumentasjon og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Hva er sertifisering av FG 750 Automatiske brannalarmanlegg i landbruk og veksthusnærngen?

Kompetent foretak og personell: NS 3960 krever at prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold skal utføres av et kompetent foretak som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse og relevant praksis. Videre sier NS 3960 at kompetanse for foretak og personell kan bekreftes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Et sertifikat etter FG-760 og FG-750 er eksempel på en slik bekreftelse og DNV tilbyr også sertifisering innen landbruk og veksthus. Dette forutsetter bestått prøve innen FG 750 automatiske brannalarmanlegg.

Grunnlaget for eksamen og personsertifisering innen landbruk og veksthusnæringen finner du i dokumentet FG 750:3:

  • Relevant formell utdannelse (kopi av fagbrev- og/ eller fagskole)
  • Dokumentert produktopplæring (kursbevis fra produktleverandør)
  • Dokumentert relevant praksis (praksisskjema finner du blant dokumentene under)
  • Gjennomført kursopplæring i henhold til standarden og bestått gyldig eksamen i både FG 750 og i tillegget landbruk og veksthus

Dokumentene kan ettersendes. Husk å innhente alle relevante signaturer. Dersom du har FG 750 sertifisering hos DNV, behøver du kun å sende inn praksisoversikten.

Kurs

Ønsker du å gå kurs som leder mot sertifisering, kan du gjøre det hos: Com Con AS. Etter endt kurs vil du kunne gjennomføre sertifiseringseksamen, og du må på forhånd booke deg inn til sertifiseringsprøve via linken på denne siden.

Her er praksiskravene:

Prosjektering; Minimum 75 timer i løpet av de siste 12 måneder. Installatør; Minimum 125 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder. Tekniker; Minimum 125 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder. Kontroll; Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 12 måneder. Praksistimer fra jobb med brannalarm i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen dekker krav til praksis for brannalarm næring, men ikke motsatt. 

OBS! For å være FG 750 sertifisert må man også være tilknyttet sertifisert foretak etter FG 760. Mer informasjon om foretakssertifisering og søkad finner du her.

Relevante dokumenter

 

FG 750:3

 

Kursholder

 

Praksisskjema

 

Sertifikatholdere