Elkontroll Landbruk

Bidra til en tryggere hverdag for dine kunder – bli sertifisert brannforebyggende elkontrollør for driftsbygninger i landbruket eller veksthus.

  • Hva er en sertifisert brannforebyggende elkontrollør?

Landbrukets brannvernkomité og forsikringsbransjen har gjennom kontrollprosjekter avdekket store variasjoner i kompetanse hos elkontrollører til å avdekke brannfarlige el-feil i landbruksbygg. Som en konsekvens av dette ble det utarbeidet en kontrollveileder, og et kurs og eksamen spesielt rettet mot el-kontroll i landbruksbygg for å gi mulighet til å dokumentere kompetanse på området. Denne kontrollveilederen ble i 2017 videreutviklet og lagt inn i NEK 405-3, som et tillegg i El-kontroll næring (Tillegg B), og kom ut som ny utgave av NEK 405-3 den 1.1.2018.

DNV har gleden av å tilby sertifisering i Elkontroll Landbruk ihht LBKs regler for sertifisering.

Hvordan bli sertifisert?

Alle krav finner du mer utfyllende i tjenestebeskrivelsen og LBK’s veiledning.

Dette er kravene du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat:

  • Påmelding til eksamen via portalen. Link finner du øverst på siden.
  • Være sertifisert i NEK 405-1 elektrotermografi og elkontroll bolig/næring NEK 405-3
  • Gjennomføre godkjent kurs i elkontroll landbruk
  •  Bestå elektronisk eksamen
  • Betale eksamensavgift
  • Være tilknyttet foretak registrert i Elvirksomhetsregisteret og sertifisert iht NEK 405-4

Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat og blir å finne i vårt register over sertifikatholdere i Norge. Sertifiseringen i elkontroll landbruk forutsetter opprettholdelse av gyldig sertifikat i NEK 405-1 og NEK 405-3. 
Det er kun ved sertifisering at du har tillatelse til å markedsføre seg med DNVs sertifiseringsmerke. Du vil også bli å finne på den søkbare listen over alle DNV-sertifiserte personer på denne hjemmesiden. 


Hva kreves av meg når jeg er sertifisert?

Som sertifisert i Elkontroll landbruk vil du årlig rapportere på følgende punkter:
•    Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
•    Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
•    En liste over relevante oppdrag, minimum fire oppdrag eller 100 timer feltarbeid inklusive rapportering. 
•    Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta informasjon om hvor og hvordan du leverer din rapport over året som gikk.
Du leverer din første årlige rapport etter første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.


Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Ved re-sertifisering kreves igjen deltagelse på godkjent kurs før ny eksamen.

Aktuelle kursleverandører

 

Trainor Elsikkerhet AS

 

Energisenteret i Hunderfossen

 

Elma-Instruments

Relevante dokumenter

 

Tjenestebeskrivelse Elkontroll Landbruk

 

Prisliste elkontroll landbruk

 

Veileder til NEK 405-3 Tillegg B Landbrukets brannvernkomité

 

LBKs anbefaling for utstyr ved elektrotermografering i landbruksbygg

 

Krav til kurs, kursholder og kursdeltaker

 

Sertifikatholdere