Other sectors

Elkontroll Landbruk

Doctor holding hands with patient

Kontakt oss

Gry Momrak Hedberg

Gry Momrak Hedberg

Senior Consultant

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema

Bidra til en tryggere hverdag for dine kunder – bli sertifisert brannforebyggende elkontrollør for driftsbygninger i landbruket eller veksthus.


Landbrukets brannvernkomité og forsikringsbransjen har gjennom kontrollprosjekter avdekket store variasjoner i kompetanse hos elkontrollører til å avdekke brannfarlige el-feil i landbruksbygg. Som en konsekvens av dette ble det utarbeidet en kontrollveileder, og et kurs og eksamen spesielt rettet mot el-kontroll i landbruksbygg for å gi mulighet til å dokumentere kompetanse på området. Denne kontrollveilederen ble i 2017 videreutviklet og lagt inn i NEK 405-3, som et tillegg i El-kontroll næring (Tillegg B), og kom ut som ny utgave av NEK 405-3 den 1.1.2018.

DNV har gleden av å tilby sertifisering i Elkontroll Landbruk ihht LBKs regler for sertifisering.
 

Hvordan bli sertifisert?

Alle krav til sertifiseringsordningen finner du i Tjenestebeskrivelsen. Søknad om sertifisering kan du sende via søknadsskjemaet på denne siden.

Per i dag har vi tre godkjent kursholdere, Elektroskolen, Elma Instruments AS og Trainor

Kontakt oss

Gry Momrak Hedberg

Gry Momrak Hedberg

Senior Consultant

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: