Skip to content

CSR Performance Ladder - Standard for sertifisering av samfunnsansvar (CSR)

Nå kan du dokumentere din bedrifts arbeid med samfunnsansvar (CSR) til kunder, investorer og andre interessenter gjennom sertifisering fra en uavhengig tredjepart.

Hva er CSR Performance Ladder?

CSR Performance Ladder er en sertifiserbar standard for styringssystemer knyttet til samfunnsansvar. Sertifiseringsprosessen hjelper bedrifter til å fokusere på de mest vesentlige risikoer, håndtere dem effektivt og dokumentere arbeidet gjennom en uavhengig tredjepart. Standarden «CSR Performance Ladder» bygger på internasjonalt anerkjente standarder som ISO og OHSAS, hvilket gjør den enkel å integrere med eksisterende styringssystemer og prosesser. Standarden forvaltes av en uavhengig stiftelse og ekspertkomite.

Fordeler med sertifisering:

􀀟 Skape tillit gjennom sertifisering av en uavhengig tredjepart

􀀟 Effektiv styring av risiko og muligheter innen CSR

􀀟 Troverdig dokumentasjon av CSR-arbeid til interessenter

􀀟 Bedre resultater innen CSR

Standarden er basert på:

􀀟 Standarder innen CSR: Global Reporting Initiative (GRI), AA 1000 SES, ISO 26000

􀀟 Standarder for styringssystemer: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 22001

Sertifisering i CSR Performance Ladder

Standarden dekker følgende samfunnsansvarstema:

  • Organisasjonsstyring
  • Arbeidsforhold og menneskerettigheter
  • Miljø, råvarer, energi og utslipp
  • 􀀟Forretningsetikk og forbrukerspørsmål
  • 􀀟Samfunnsengasjement og utvikling

Sertifiseringsprosessen

CSR Performance Ladder består av fem modenhetsnivåer. Nivå 1 og 2 er for bedrifter som er i startfasen av å utvikle et styringssystem for samfunnsansvar. Nivå 3 er for bedrifter med et etablert styringssystem, mens nivå 4 og 5 i tillegg omfatter hele bedriftens verdikjede og krever en bærekraftsrapport basert på Global Reporting Initiative (GRI).

Cecilie Lind

Sertifikatet gir nye, interessante perspektiver innenfor systematisk interessenttilnærming og er en naturlig forlengelse av vårt arbeid med ISO 9001 og ISO 14001.

  • Cecilie Lind ,
  • Direktør for bærekraft ,
  • Ragn-Sells