Skip to content

CSR Due Diligence

Aspekter knyttet til korrupsjon, konfliktmineraler, arbeidsforhold, menneskerettigheter og politiske forhold utgjør økende risiko for verdien av ulike aktiva. En Corporate Social Responsibility (CSR) Due Diligence reduserer risikoen, enten det gjelder et partnerskap, et oppkjøp eller etablering in nye markeder. DNV kan hjelpe deg å avdekke risiko og ukjente faktorer, slik at du kan gjøre riktige vurderinger knyttet til investeringen.

Hvilke risiko må du vurdere? 

Du kan risikere at investeringsobjektet ikke møter gjeldende lover og rettigheter knyttet til korrupsjon, menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet (HMS) eller at det ikke møter de standardene dere har satt for deres eget selskap. I en CSR Due Diligence gjør vi følgende vurderinger:

• Opererer selskapet i tråd med lokal arbeidsmiljølovgivning og gjeldende standarder?

• Møter det etiske retningslinjer og standarder for ansvarlig forretningsdrift?

• Kan det oppstå brudd på arbeidsmiljølover eller menneskerettigheter?

• Er det et godt styringssystem for CSR med tydelighet rundt ansvar?

• Ved potensielle brudd; hvilke straffesaker er det naturlig å sammenlikne med?

• Er interessenter hensiktsmessig involvert – også ift. omdømmerisiko?

Når du kjenner risikoene kan du enklere vurdere relaterte kostnader og reelle verdier knyttet til investeringene.

Hva er DNVs svar på utfordringen?

DNV har bred erfaring med CSR Due Diligence og kan hjelpe deg strukturere og forbedre din egen Due Diligence-prosess, eller gjennomføre en due diligence som avdekker sosiale-, etiske og HMS-aspekter i forbindelse med et konkret oppkjøp.

Vi kan bistå med: 

Strategi og styringsprosess

 • Utvikle dine interne prosesser for CSR Due Diligence
 • Veiledningsdokumenter og sjekklister som dekker alle relevante faktorer
 • Planlegging og støtte til Due Diligence-aktiviteter
 • Kurs og seminarer

Gjennomføre due diligence i forbindelse med et oppkjøp

 • Identifisere, vurdere og evaluere CSR-risiko knyttet til investeringen
 • Ekspertråd og støtte i alle faser: Første gjennomgang, intervju med ledelsen, vurdering av dokumentasjon i datarom og verifikasjon
 • Oversikt over CSR-risiko i relevante land, sektorer og produkter
 • CSR Due Diligence-rapport, satt opp med tanke på kjøpsbeslutninger, forhandlinger og integrasjon i etterkant av kjøp

Hva er resultatet av DNVs leveranser?

 • Du får målbare resultater når du bruker DNV. Vi bidrar til at du:
 • Får oversikt over risiko og skjulte faktorer før forhandlinger og kjøp
 • Er klar over eventuelle mangler på samsvar med lover og regler og dine krav til selskapet
 • Kommer i en posisjon hvor du bedre kan planlegge integrasjonen av oppkjøpet
 • Får en oversikt over forventede kostnader knyttet til etiske og sosiale forhold
 • Har en strukturert og robust metode for å dokumentere CSR Due DiligenceHar tilgang til nødvendig lokal ekspertise som sikrer rask og riktig informasjon

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

DNV har lokale og internasjonale eksperter med omfattende erfaring innen due diligence knyttet til bærekraftspørsmål:

 • Rådgivere med lang erfaring i å vurdere risiko knyttet til HMS, miljø, anti-korrupsjon og menneskerettigheter
 • Prosedyrer og metoder basert på internasjonale standarder
 • Global dekning, lokal ekspertise
 • God forretningsforståelse, praktisk tilnærming