Miljø Due Diligence

Kjøp og salg av eiendommer og selskaper kan medføre stor risiko som du må kartlegge og håndtere. En detaljert gjennomgang av risiko knyttet til miljø, kalt Environmental Due Diligence Audit (EDDA), er en viktig del at dette. DNV kan hjelpe deg å identifisere kjente og skjulte miljøforhold og estimere kostnader for nødvendige tiltak.

Hvilke risikoer må du vurdere ved Miljø Due Diligence? 

 • Når du vurderer å kjøpe eller selge et selskap eller en eiendom kan det være en rekke ukjente miljøfaktorer. Du bør sikre at kjøpet ikke går på akkord med dine egne krav, samt lovverk og kundekrav. Spørsmål du må ha svar på er:
 • Opererer  selskapet i samsvar med lokal miljølovgivning og standarder? Kan de svare på endringer i lovgivningen på en god måte?
 • Er det sannsynlig med brudd på driftstillatelser eller andre miljøkrav?
 • Finnes det et godt miljøstyringssystem?
 • Finnes det ukjent forurensing på eiendommen?
 • Er ansvar for miljøavvik tydelig definert?
 • Hvilke uforutsette kostnader kan ukjente miljøfaktorer medføre?

Hva er DNVs svar på utfordringen?

DNVs Miljø Due Diligence kan avdekke miljøbrudd og forurensing på eiendommer, fabrikker og andre fasiliteter. Noen ganger kan miljøtilstanden føre til vesentlige kostnader til opprydding. Kontraktsforhandlinger blir mer effektive og transaksjoner mindre problematiske for både kjøper og selger når det foreligger en uavhengig Miljø Due Diligence. 

I DNV har vi omfattende erfaring med due diligence innen miljø knyttet til eiendommer og selskaper. Vi følger faste prosedyrer for gjennomgangen, basert på de internasjonale standardene ASTME-1527 og ASTME-1528. For å sikre at arbeidet gjøres effektivt og systematisk bruker vi en sjekkliste for å beskrive miljøforholdene. Sjekklisten omfatter evaluering av områder som lovverk, faktisk miljøtilstand, historikk, bruksforhold og egnethet for planlagte formål.

Hva er resultatet av DNVs leveranser?

 • Du får målbare resultater når du bruker DNV. Vi bidrar til at du får:
 • En oversikt over skjulte miljøutfordringer før transaksjonen
 • En god bakgrunn for å vurdere hvilke kostnader eventuelle problemer medfører
 • Oversikt over forventede miljøinvesteringer i fremtiden
 • Kunnskap om trender og endringer i krav fra myndigheter, og hva disse innebærer
 • Oversikt over kontrakter knyttet til miljøutfordringer og mulig oppryddingsansvar

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

DNV har norske og internasjonale eksperter med lang erfaring innen due diligence knyttet til miljøspørsmål:

 • Rådgivere innen forurenset grunn, miljølovgivning og miljøvurderinger
 • Prosedyrer og metoder basert på internasjonale standarder
 • Global dekning, lokale eksperter
 • God forretningsforståelse, praktisk tilnærming