BRCGS global standard for pakning og FSSC 22000

Forbedre din evne til å kontinuerlig imøtekomme kundens forventninger til pakningssikkerhet og -kvalitet, samtidig som du reduserer kostnader for forsyningskjedeadministrasjon.

Sertifisering av pakningsproduksjonssystemet etter BRCGS-standarden for pakninger og FSSC 22000 demonstrerer ditt engasjement for sikkerhet, kvalitet og driftskriterier som kreves for å oppfylle forpliktelser i forhold til juridisk compliance og beskyttelse av konsumenten.

Standardene gir spesifikke krav for et ledelsessystem for pakningsproduksjon som vil forbedre din evne til å konsistent levere produkter og tjenester som oppfyller kundens, samt pålagte og lovbestemte krav.

Hva er standardene?

Disse er omfattende standarder som dekker områder av kvalitet, hygiene og produktsikkerhet. BRCGS global standard for pakning og matsikkerhetssystemsertifisering 22000 (FSSC 22000) er standarder som gjelder for både matpakning og annen pakning.

Alle materialer som kommer i kontakt med mat og andre produkter enn mat, spesielt produktpakningen, kan påvirke produktets sikkerhet, både ved å ikke beskytte produktet på riktig måte og gjennom kontaminering. Når de kombineres, er de to systemene relevante for pakning i direkte eller indirekte produktkontakt og hjelper selskaper til å velge og kvalifisere leverandørene sine til å gi et rammeverk for å administrere produktpakningsindustrien.

Kravene i BRCGS global standard for pakning og FSSC 22000 er relatert til kvalitetsstyringssystemet og fareanalyse- og risikoadministrasjon, inkludert kravene til GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) og GHP (Good Hygiene Practice).

Sertifisering etter standarden omfatter vurdering av selskapets områder, driftssystemer og prosedyrer mot kravene til standarden. Standarden er regelmessig revidert, og det å opprettholde sertifisering krever overholdelse av nyeste versjon av standarden.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifisering etter BRCGS global standard for pakning og FSSC 22000 av en tredjepart er et krav for de fleste forhandlere og merkeeiere, samt for matbehandlere. Standarden gir flere fordeler: 

  • Enkel verifisering gitt i oppdrag av produsenten, i linje med en avtalt evalueringsfrekvens, vil gjøre det mulig for produsenter å rapportere sin status vedrørende matprodusenter og andre organisasjoner.
  • Omfattende standarder dekker områder av kvalitet, hygiene og produktsikkerhet i pakningsindustrien.
  • Pakningsprodusenter kan bruke disse standardene for å sikre at leverandørene følger gode hygienepraksiser og fullfører "due diligence"-kjeden,
  • Pågående overvåkning og bekreftelse av oppfølgingen av korrigerende handlinger sikrer opprettelsen av et selvforbedrende kvalitets-, hygiene- og produktsikkerhetssystem.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere de påkrevde prosessene i et system som er i samsvar med standardens krav. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant BRCGS- og FSSC-opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  BRCGS global standard for pakning og FSSC 22000

BRCGS global standard for pakning og FSSC 22000

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her