Skip to content

Verdens første helelektriske ferge "Ampere" vinner Ship Efficiency-pris

Den første helt elektrisk drevne bil- og passasjerfergen "Ampere" har vunnet Ship Efficiency-prisen i kategorien miljøteknologi. Prisen gis for innovative løsninger som har bidratt til å redusere miljøeffektene av driften av fergen.

Det 80 meter lange fergen i DNV GL-klasse er en av tre fartøyer som fergeselskapet Norled opererer på strekningen Lavik-Oppedal.  "Ampere" kan ta opptil 120 biler og 360 passasjerer.  

– "Ampere" seiler i Sognefjorden med 100% regularitet og bruker 50% mindre energi enn en tilsvarede dieseldrevet ferge på samme  strekningen. Den blitt en stor suksess for Norled, sa Claes Skat-Rørdam fra pris-sponsoren Hempel på vegne av prisjuryen. 

Tord Helland, Norleds finansdirektør, tok i mot prisen i London. 

– Denne Ship Efficiency-prisen er ikke bare en anerkjennelse for alt det harde arbeidet vi har gjort sammen med partnerne i prosjektet.  Den bekrefter også at våre bestrebelser bidrar til å nå de globale miljømålene ved å redusere luftforurensningen, sa Helland. – En  elektrisk ferge som kan spare opp til én million liter drivstoff årlig, og på den måten hindre utslipp av 2.640 tonn med karbondioksyd  til atmosfæren, er en sterk melding i så måte.

"Ampere" gjør 34 tjueminutters turer hver dag. Mellom hver tur kan litium-polymer-batteripakken på én megawatt-time lades på kun 10  minutter. 

– Vi er beæret over at "Ampere" har fått denne internasjonalt ettertraktede prisen, sa Stephan Bligh, leder av DNV GLs Shipping Advisory  UK. – Som klasseselskap har vi, sammen med verftet Fjellstrand og de andre teknologileverandørene, hjulpet til med å virkeliggjøre  operatøren Norleds visjon. "Ampere" demonstrerer at nye, rene teknologier ikke ødelegger for evnen for konkurranseevnen. 

"Ampere" er blitt gitt DNV GL-klasse med notasjonen ✠1A1 LC R4 (nor) Car Ferry C Battery Power. Denne notasjonen er obligatorisk for  fartøy som bruker batterier som hovedkilde – eller eneste kilde – for framdrift. DNV GL har også utviklet flere tjenester for å fremme  batteri- og hybrid-teknologier innen skipsfart, som retningslinjer for store maritime batterisystemer, et nytt verktøy for å kvalifisere  batteri-relaterte systemer, en batteri-klar tjeneste (analyser av teknisk, økonomisk og miljømessig ytelse), verktøy for  batteridimensjonering og optimering, og et introduksjonskurs om maritime batterisystemer.  

Om Norled
Norled AS et av Norges største ferge- og hurtigbåt-rederier. Selskapet har 80 fartøy og opererer ferger og hurtigbåter fra Oslofjorden  til Troms fylke. Norled har gjort betydelige investeringer i nye fartøytyper og miljøvennlig teknologi, og har utviklet løsninger det er  alene om å bruke. Selskapet har mer enn ett tusen ansatte. Hovedkontoret er i Stavanger, med avdelingskontorer i Oslo og Bergen. Norled  AS er et heleid av Det Stavangerske Dampskipsselskap AS. Mer informasjon finnes på deres nettsider: www.norled.no/en/

Om DNV GL
Med utgangspunkt i sitt mål om å trygge liv, eiendom og miljø gjør DNV GL organisasjoner i stand til å fremme sikkerhet og bærekraft i sitt virke. I mer enn 100 land bistår selskapets 16.000 ansatte sine kunder innen maritim sektor, olje og gass, og andre bransjer med å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere. 

Om Ship Efficiency Awards 2015
"The Ship Efficiency Awards" arrangeres av Fathom, spesialist på maritim øko-effektivitet. Prisene sikter mot å gi anerkjennelse til  organisasjoner og individer som utmerker seg med særlig effektiv drift innen det internasjonale maritime miljøet, som setter nye tanker ut i livet og som driver fram teknologisk innovasjon. Bedømmingen av de nominerte innen hver av de seks Ship Efficiency pris-kategoriene gjøres av et panel bestående av velkvalifiserte eksperter innen den maritime industrien. Disse ekspertene nominerer og bedømmer de nominerte ut fra strikte miljøkriterier. Mer informasjon finner du på www.fathomshippingevents.com.

Last ned høyoppløselige bilder

 

Ampere Award (from left) Helland and Skat-Rordam (source Fathom)

Download the hi-res JPG, 3 MB

 

Ampere Award (source Samferdselsfoto)

Download the hi-res JPG, 2 MB

 

Ampere Award (from left) Bligh and Helland (source DNV GL)

Download the hi-res JPG, 4 MB

 

Ampere Award (from left) Helland and Skat-Rordam (source DNV GL)

Download the hi-res JPG, 3 MB