Sammen med DNV, NHO, DNB og Telenor kurser Digital Norway norske virksomheter i cybersikkerhet

Gjennom kampanjen «Hele Norge øver» skal over 1000 små og mellomstore bedrifter øve på cyberangrep. Målet er å gjøre bedriftene bedre rustet dersom uhellet først er ute.

Norske virksomheter utsettes ukentlig for hundrevis av cyberangrep. I løpet av de siste årene har aktører som Hydro, Amedia og Stortinget blitt utsatt for IT-angrep. Ny teknologi og utvikling innen kunstig intelligens bidrar til at angrepene blir stadig mer sofistikerte.  Samtidig oppgir bare én av fire nordmenn å ha fått organisert opplæring omkring cybersikkerhet, ifølge en NHO-undersøkelse. Det tyder på en manglende bevissthet knyttet til digital sikkerhet, noe som kan koste norske virksomheter svært dyrt. 

Simulerer angrep i sanntid

Kampanjen «Hele Norge øver» inviterer til en gratis beredskapsøvelse som skal øke bevisstheten rundt cybersikkerhet. Samtidig skal den gi norske bedrifter konkret og praktisk støtte for å forebygge cyberangrep ved å simulere angrep i sanntid. Konkret betyr det at bedriftene blir satt i en stresset og realistisk trusselsituasjon: Hackere tar kontakt, SMS-er tikker inn og PC-en går i stå. IT-partneren ringer, men ingen har egentlig oversikt over hva som faktisk skjer.

- Kompetanse og kontinuerlig læring er essensielt for å stå imot cybertrusler. Våre undersøkelser viser at dette er et kritisk område, og dagens trusselbilde tilsier at mange virksomheter må øve mer. Som partner i «Hele Norge øver» ønsker vi å sette fokus på viktigheten av sikkerhetskultur og beredskap i hele verdikjeden, og på den måten bidra til å gjøre norske virksomheter mer digitalt robuste, sier Tommy Bjørnsen, norgessjef i DNV.  

Trener på å ta riktige valg 

Selv om det ikke finnes et fasitsvar eller en standard fremgangsmåte for å håndtere et cyberangrep, bør man trene på å ta de riktige valgene når situasjonen oppstår. Derfor jobber DNV, Telenor, DNB og Secure Practice også med å utarbeide en digital kompetansepakke som skal bidra til å gi deltakerne og deres virksomhet et kunnskapsløft innen cybersikkerhet. 

Kurset passer for alle som er involvert i kriseberedskap, eller som ønsker mer kunnskap om hvordan en cyberhendelse kan utspille seg. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, og øvelsen tilpasses deltakerne. 

Du kan melde din interesse for beredskapsøvelsen her.