Skip to content

Den sterke veksten fortsetter for DNV

DNV leverer nok et rekordår i 2023 og øker omsetningen med 26.2% sammenlignet med året før. Konsernet vokser innen strategiske satsningsområder som cybersikkerhet, akvakultur og fornybar energi, og har økt ansattstokken betraktelig.

Høvik, Norge, 26. mars 2023 - DNV viser til nok et år med sterk vekst innen alle forretningsområder, og for tredje året på rad slår selskapet sin egen omsetningsrekord. Selskapets omsetning endte på 31 594 milliarder norske kroner, en vekst på 26.2% (17,7% justert for valutavariasjoner, herunder en svekket krone) 

Driftsresultatet gikk opp 29% og er også rekordhøyt takket være sterke resultater innen alle forretningsområder. Etterspørselen etter DNVs tjenester drives frem av økt regulering i bransjene DNV opererer i, samt et økt søkelys på avkarbonisering og digitalisering blant kunder.

Nøkkeltall

 

DNV Group (mill NOK) 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter
(Operating
revenue)
 

31,594 

25,031 

21,464 

20,911 

21,551 

EBITDA

5,386 

4,159 

3,672 

3,481 

3,529 

Driftsresultat
(EBIT/Operating
profit)
 

4,256 

3,170 

2,646 

2,406 

2,334 

Resultat før skatt
(Profit
before tax)

4,195 

2,971 

3,158 

2,173 

1,985 

Årsresultat
(Profit for the year)
 

2,953 

1,999 

2,420 

1,502 

1,375 

Egenkapitalandel 

57.7% 

56.7% 

52.6% 

49% 

51.1% 

Ansatte 

14,841 

12,848

11,903

11,632

11,854 

 

Group President and CEO of DNV, Remi Eriksen-På tross av geopolitisk ustabilitet og globale økonomiske utfordringer knyttet til verdikjedeproblematikk og inflasjon, leverte DNV svært gode resultater også i 2023. Det viser at tjenestene vi tilbyr er relevante og verdiskapende. Det er også gledelig å se at den økte oppdragsmengden sammenfaller med at kundene våre er stadig mer fornøyde med tjenestene vi leverer, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.  

 

Seks strategiske oppkjøp

Seks strategiske oppkjøp bidro til deler av veksten i DNV i 2023. DNV kjøpte det tidligere børsnoterte finske cyberselskapet Nixu, det norske akvakulturselskapet Åkerblå og fire selskaper i henholdsvis Australia, Tyskland, USA og Irland som leverer digitale tjenester og rådgivning innen fornybarsektoren.  

-Oppkjøpene i 2023 er viktige for å realisere vår strategi frem mot 2025, og vi vil se oppkjøp høyt på agendaen vår også i 2024, sier Remi Eriksen. 

DNV opplevde også stor vekst i ansattstokken i 2023. Firmaet har nå nærmere 15 000 ansatte med 122 nasjonaliteter og leverer tjenester i mer enn 100 land. Vekst i ansattstokken var på 15,5 % fra året før.