Våre skip i den digitale verden – DNV GLs Innovasjonsdag ser på skipsfart i den digitale tidsalder

Spørsmålet om hvordan digital innovasjon vil forme den maritime industrien var fokus for DNV GLs Innovasjonsdag 2015. Inviterte gjester fra ledende rederier, ledere og eiere, produsenter, offentlige etater, akademikere og andre interessenter fikk en titt inn i mulighetene i presentasjoner fra DNV GL og eksterne eksperter.

Pierre Sames, DNV GL - Maritime Direktør for teknologi og R&D.
Mer enn tankeføde på DNV GLs Innovasjonsdag.
Talere og foredragsholdere på DNV GLs Innovasjonsdag.

"Data-smart shipping er mye om å utnytte og utnytte allerede eksisterende muligheter. Det handler ikke bare om å generere nye store datasett, men om å bruke og håndtere data som allerede er tilgjengelig på en smart måte," sa Knut Ørbeck-Nilssen, administrerende direktør i DNV GL - Maritime, i sin innledende tale. "Reisen mot større digitalisering har allerede startet," bemerket han. "Drivstoffsparing er en av de arenaer hvor eierne allerede har investert og hvor de kan forvente kostnadsbesparelser ved å bruke ny teknologi. Det andre område av interesse er absolutt håndtering av tilstanden til skip og andre ressurser," la han til.

Hovedtalen ble holdt av Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Torvald Klaveness, som identifiserte en fundamental og eksponentiell endring i nivået av tilkoblingsmuligheter, datakraft og mengden av data som genereres hver dag. "Skip er definitivt en del av informasjonindustrien," sa han, "og informasjonsindustrien er i endring nå, og den forandrer seg fort." For å tilpasse seg denne endringen, må skipsfarten skifte fokus fra å tenke på hvert skip som et system til alle skip som et system – hvor større informasjonsdeling kan ha nytte for bransjen og enkeltbedrifter, gjennom mer åpenhet og bedre optimalisering. Å velge denne tilnærmingen betød for Torvald Klaveness å endre sin strategi vesentlig," sa han, "særlig å investere 1-2% av inntektene til digital, på jakt etter nye måter å jobbe på, og etablere et digitalt laboratorium - Klab. Eksperimentering, mangfold og smidighet i virksomheten var nøklene," han sa, "men data var i kjernen: 'Du sitter på en gullgruve. Se det, struktur det, lagre det'".

Nå når den selvkjørende bilen ser ut som den kan være rett rundt hjørnet, kan den ubemannede skip skal følge tett bak," som Sauli Eloranta, SVP Techmology Management ved Rolls-Royce Marine, viste. "Vi er på begynnelsen av eraen for intelligente skip", sa herr Eloranta, som mente at "ubemannede skip vil være den mest grunnleggende endring innen skipsfart som vi vil oppleve." Mest sannsynlig begynner det med lokale applikasjoner – herr Eloranta la ut en tidslinje der helt selvstendig havgående fartøyer kommer i drift innen 2035. Det er arbeid som må gjøres for å skape et regelverk for slike fartøy og i vurderingen av de nye teknologiene som kreves, sa han, men sluttresultatet kan være mer effektiv og sikrere skipstransport.

Fordelene ved å bli mer data-smarte ble vist av Jörn Springer, Senior Director Fleet Support Center, Hapag-Lloyd AG, og Thilo Dückert, Manager Fleet Performance Management, DNV GL Maritime, i en sesjon som tok for seg skips- og flåte-ytelse, og transportkjede-effektivitet. Herr Springer viste hvordan Hapag-Lloyd Fleet Support Center hadde gjort data til handling ved å gi råd og støtte i gjennomføring av seilasene ved å tilby et fugleperspektiv av flåten for optimalisering på tvers av alle regioner og avdelinger i selskapet. Herr Dückert undersøkt potensialet og fremtiden for den "fjerde bølge" av energieffektivisering, og viste viktigheten av nøyaktige data, fartøy- og motor-modeller og fordelen av "utenfor-in" data for bedre ytelseshåndtering. Etter hvert som håndteringen av ytelsen til skipene utviklet seg, ville mer frekvente data muliggjøre en dreining mot sanntids-beslutningsprosesser med 24/7 driftsstøtte.

Å ha bedre data og være smartere om å bruke dem strekker seg gjelder ikke bare skip i drift, viste Christian Cabos, DNV GL - Maritimes avdelingssjef for informasjonshåndtering Technologies. Når en betrakter potensialet for å bruke kontekstuell informasjon for å støtte skroginspeksjon, demonstrerte han hvordan bedre datafangst, forvaltning og fordeling kan åpne for høyere effektivitet i vedlikehold og unngåelse av nedetid og dyre reparasjoner. Han presenterte også noen av prosjektene DNV GL har utviklet, inkludert en demonstrasjon av IRIS - et kamera og sporingssystem for inspektører eller besiktigelsesmenn som arbeider i tanker. Systemet kan brukes til å koble bilder tatt av fagmannen med de tilsvarende punkter i en 3D-modell av fartøyet, noe som også kan utvides til å inkludere framtidige målepunkter.

Bruk av digitale modeller knyttet tilbake til en presentasjon i dagens første sesjon av Nikolaos Kakalis, DNV GL Manager R&D, Region Østre Middelhav, Svartehavet og det Kaspiske hav. Herr Kakalis så på voksende digitalisering i sammenheng med 'digital tvilling' - ideen at for hver virkelig objekt, vil det være en digital kopi, modellert for å nøyaktig gjenskape dets egenskaper. I sin presentasjon omtalte herr Kakalis DNV GL COSSMOS-verktøyet, som kan simulere og optimalisere komplekse og integrerte skipsmaskinerisystemer - en plattform som leder fram mot en "digital tvilling" for skipsmaskineri. Han viste hvordan en modell kan brukes til å optimalisere energieffektiviteten i konstruksjon og drift, for eksempel ved å finne den optimale sekvensen for dampventilåpninger, slik at drivstofforbruket for oppvarming av last i oljetankere reduseres.

Et avsluttende panel, med Pierre C. Sames, DNV GLs Maritime direktør for teknologi og R&D, sammen med foredragsholdere, gikk igjennom dagens temaer, inkludert barrierer for økt digitalisering, utfordringene i å flytte fra en foretningsmodell for produkter til en tilpasset leveringstjeneste, og hvordan den maritime industrien kan akselerere digitalisering.

Du kan finne alle presentasjonene, sammen med bilder fra 2015 Innovasjonsdagen, her


Om DNV GL

Drevet av sitt formål – å sikre liv, verdier og miljøet – gjør DNV GL organisasjoner i stand til å fremme sikkerhet og bærekraft av sine egne virksomheter. Med operasjoner i mer enn 100 land, er selskapets 16.000 fagfolk dedikert til å hjelpe sine kunder innen maritim, olje og gass, energi og andre næringer med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere. For mer informasjon besøk www.dnvgl.com/maritime

Mer informasjon:

 

Innovasjonsdagen 2015 – Talere og presentasjoner

Besøk vår temaside for mer informasjon.

 

IInnovasjonsdagen 2015 – Bilder

Se og last ned bilder fra Innovasjonsdagen