Skip to content

Ti nye markeder som gir muligheter for å nå FNs bærekraftsmål i 2030

Vi må øke innsatsen!

– Ifølge årets Global Opportunity Report fra DNV GL, Sustainia og FNs Global Compact kreves det større innsats for å oppfylle 4 nevnte av de i alt 17 bærekrafts-målene innen 2030. Målene som tas opp i rapporten er mål 10: mindre ulikhet, mål 12: ansvarlig forbruk og produksjon, mål 13: stoppe klimaendringene og mål 14: liv under vann.

DNV GL, UN Global Compact og Sustainia er partnerne bak Global Opportunity Report. Du kan finne mer detaljer om partnerne på bunnen av denne siden.
  • Global Opportunity Report 2018 peker på fire av FNs bærekraftsmål (Mål 10 Ulikheter, 12 Forbruk, 13 Klima og 14 Hav) som ikke vil være oppfylt innen 2030 uten ekstraordinær innsats
  • Rapporten inneholder 10 nye forretningsmuligheter som vil kunne gi fremdrift for å nå disse fire målene.
  • Årets Global Opportunity Report og de tilsvarende rapportene fra 2015, 2016 og 2017 viser til sammen markedspotensialet for alle de 17 bærekraftsmålene.

Den løsningsorienterte rapporten viser frem ti nye markeder som kan bidra til at arbeidet med disse målene kommer på riktig spor. Rapporten tar blant annet for seg blockchain baserte eiendomsrettigheter innenfor mål 10 og energieffektiv kjøling innenfor mål 13.

Så langt har Global Opportunity Rapportene (den første kom i 2015) beskrevet 55 markeder der man kan finne forretningsmuligheter innenfor alle de 17 bærekraftsmålene. De største mulighetene ligger i skjæringspunktet mellom de tradisjonelle markedene, der det er behov for samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt. 

For å legge til rette for dette lanserte partnerne som står bak rapporten, i fjor Global Opportunity Explorer, som er et åpent møtested for innovasjon, hvor man finner både markeder og løsninger som støtter opp under bærekraftsmålene. 

Lise Kingo, administrerende direktør i FNs Global Compact sier: «Vi lever i en verden som har behov for raske endringer, og det er bedriftene som leder an på veien mot de forandringene vi har foran oss. Gjennom utvikling av nyskapende teknologi og viktige partnerskap kan næringslivet bidra med ressurser og kreativitet som vi trenger for å skape den verdenen vi ønsker oss. Denne fjerde utgaven av Global Opportunity Report tar opp utfordringer som påvirker alle mennesker i verden, og den viser hvordan bedrifter overalt kan gå inn i nye markeder og finne løsninger på de største utfordringene i vår tid.»

Global Opportunity Explorer ble til ut fra overbevisningen om at bærekraftsmålene legger grunnlag for mange forretningsmuligheter som vil være av stor verdi for bedriftene, samfunnet og miljøet.  Målet er å vise frem de beste løsningene og markedene som kan bidra til at vi når bærekraftsmålene, og legge til rette for samarbeid mellom investorer, bedrifter og gründere.

Siden den første utgaven av Global Opportunity Report kom i 2015, har 17 000 bedriftsledere sagt sin mening, og ut fra dette har rapportene beskrevet til sammen 55 muligheter i markedene. Mulighetene i den nye rapporten omfatter blant annet sikring av eiendomsrett for svake grupper gjennom blockchain teknologi, gjenbruk av elbilbatterier til strømforsyning i husholdninger og utvikling av alternative materialer til energikrevende betong.

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV GL, sier: «FNs bærekraftsmål definerer menneskenes ønsker for fremtiden.  Vi vil ikke klare å oppfylle disse målene uten å ta tak i noen grunnleggende utfordringer. Denne rapporten viser frem mange av mulighetene bedriftsledere og politiske ledere har til å bidra med løsninger på disse utfordringene, og hvordan man i økende grad kan skape felles verdier.»

Rasmus Schjødt Pedersen, administrerende direktør i Sustainia, sier: «Alle direktører i hele verden bør være overbevist om at arbeid med å nå bærekraftsmålene kan skape muligheter om til profitt og vekst - over tid. Vår Global Opportunity Explorer er et verktøy som kan brukes til det. Bruk det for alt det er verdt!»

Medie og pressehenvendelser

Ulrike Haugen
Chief Communications Officer
DNV GL Group
ulrike.haugen@dnvgl.com
+47 409 24 389

Joachim Marc Christensen
Communications Manager
Sustainia
jch@sustainia.me
+45 26 92 99 75

Colleen M. Connors
Manager, Brand & Communications
The United Nations Global Compact
connors@unglobalcompact.org
+1 646-884-7533

For expert comments on the business opportunity “Construction in Progress” in the new report, please contact:
Simen Berntsen Rudi
Head of Communications
SpareBank 1 Forsikring
simen.rudi@sparebank1.no
+47 95 90 58 75
Sparebank 1 is an official sponsor of the Global Opportunity Explorer

About the partners

DNV GL is a global quality assurance and risk management company. Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, we enable our customers to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification, technical assurance, software and independent expert advisory services to the maritime, oil & gas, power and renewables industries. We also provide certification and supply chain services to customers across a wide range of industries. Operating in more than 100 countries, our experts are dedicated to helping customers make the world safer, smarter and greener.

Sustainia is a sustainability advisory group and digital studio working to accelerate action towards a sustainable future. We work with people who are changing the word for the better, helping them integrate sustainability into their core by developing cutting-edge strategies, building engaging digital solutions, and amplifying their messages with impact.

The United Nations Global Compact is a call to companies everywhere to align their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption, and to take action in support of UN goals and issues embodied in the Sustainable Development Goals. The UN Global Compact is a leadership platform for the development, implementation and disclosure of responsible corporate practices. Launched in 2000, it is the largest corporate sustainability initiative in the world, with more than 9,500 companies and 3,000 non-business signatories based in over 160 countries, and more than 70 Local Networks.

Ytterligere informasjon

 

Last ned rapporten

 

Les rapporten på issuu.com

 

Bilder til pressemeldingen

 

Se lanseringen live

Februar 1, 2018 kl 13

 

Besøk nettstedet Global Opportunity Explorer

 

Lær mer om rapportene

og last ned tidligere rapporter.