Skip to content

Sporbarhet i alle ledd med GlobalG.A.P.

Bolaks er en solid oppdrettsbedrift i Norge som startet opp i 1975, og var på det tidspunktet pionerer innenfor oppdrettsnæringen. AS Bolaks er i dag er en helintegrert produsent av atlantisk laks og er involvert i alle ledd i prosessen – fra avlsarbeid til ferdig pakket fisk.

Bolaks er sertifisert i henhold til GlobalG.A.P. IFA Aquaculture, en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon som tar hensyn til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn. Selskapet lever under fanen «sporbarhet i alle ledd», og daglig Leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen forklarer hvorfor dette har blitt grunnsteinen i den fortsatt familieeide bedriften.

- Da vi startet i 1975 var det ingenting å kjøpe og vi måtte selv ta ansvar for å tilegne oss all nødvendig kompetanse, både biologisk, teknisk og utstyrsmessig. Vi måtte ha kontroll på alle innsatsfaktorene noe som førte til at kvalitet og kompetanse ble liggende i ryggraden vår.

I oppdrettsnæringa er alle kollegaer

Det er naturlig å tenke at «sporbarhet i alle ledd» vil fungere som et konkurransefortrinn i markedet, men i oppdrettsnæringa ser en ikke de andre aktørene som konkurrenter, men som kollegaer. 

-  Vi må stå sammen for å klare å levere i henhold til etterspørselen og videreutvikle næringa på en bærekraftig måte. Når det er sagt liker vi å tro at vi har en god laks. Fisken skal gå ut fra slakteriet i en kasse med vår logo på, og vi må stå for kvaliteten på den. Vi opplever at blant annet store kunder i Beneluxlandene liker historien vår og det faktum at vi har fokus på kvalitet, men til syvende og sist kjøper kundene fisk der det er fisk å få.

Hele en av fire SALMA loins er en Bolaks, og de leverer også laks til andre kjente merkevarer, som foredleren Rodé Vis i Nederland.

Fisk, folk og utstyr

Bolaks har definitivt vært med på å sette agenda og drive frem fokus på kvalitet i bransjen. Bjørg kan fortelle at Bolaks gjennom årenes løp har vært på med å stifte selskaper som har skapt konkurranse, noe som er viktig for å drive utviklingen i næringa videre. Bolaks var også først ute med å identifisere behovet for å ha med fiskehelsepersonell på laget. De inngikk derfor en avtale med veterinærer. 

- Vi har jobbet mye med kvalitetsarbeid med hensyn til både fisk, folk og utstyr, og drevet frem spennende utvikling gjennom forskningsprosjekter, fortsetter hun.

På spørsmål om hva som er den største utfordringen i sertifiseringsprosessen er Bjørg helt klar:

- Utfordringen ligger nok i å få alle ansatte til å ha kvalitetsarbeidet i ryggraden. Vi må løfte dette arbeidet på en positiv måte og få alle til å «gjøre det de skal». Alt handler egentlig om folk! Får vi de ansatte til å gå i samme retning er mye av jobben gjort. For å få til det må vi ha en kvalitetsleder som er strukturert og som kan lose oss trygt gjennom prosessene.

Revisjonsleder hos DNV GL – Business Assurance, Torgun Gjefsen, har jobbet tett med Bolaks gjennom sertifiseringsprosessen og kan bekrefte at personalet er viktig. 

- Personellet jeg møter hos Bolaks er gjennomgående positive og har god kunnskap om områdene vi snakker om. Det gjør at de stiller godt forberedt til revisjoner samt gjør et godt etterarbeid, noe som er sentralt i sertifiseringsprosessen.

Torgun forklarer videre at viktigheten av kvalitet i oppdrettsnæringa må settes i sammenheng med den internasjonale etterspørselen etter Norsk fisk.

- Fisk er en vare som selges over hele verden og dårlig kvalitet kan resultere i skadelige produkter. Fisk selges også til et kresent publikum og dårlig kvalitet på fisken kan redusere i tapte markeder for fisk fra Norge. At Bolaks og andre aktører setter kvalitet først er derfor avgjørende for en bærekraftig utvikling av Norge som oppdrettsnasjon.