Skip to content

Snøhetta Overseas Architecture blant de første i sin bransje med ISO 9001:2015 sertifikat

At Snøhetta er et foregangsselskap, det vet vi. I forrige uke ble dette stadfestet nok en gang, da Snøhetta Overseas Architecture ble sertifisert av DNV GL etter standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001:2015.

Senior Arkitekt Erik Vitanza mener at Snøhetta har blitt enda bedre kjent med seg selv gjennom sertifiseringsprosessen.
Revisjonsleder fra DNV GL, Morten Taraldsvik, kan fortelle at Snøhetta har bygget opp sitt styringssystem på en svært spennende, visuell måte.

- Vi opplever at denne standarden i økende grad blir etterspurt internasjonalt, spesielt når det gjelder prekvalifiseringer i konkurranser, sier Erik Vitanza, direktør i Snøhetta. 

Snøhettas arena er global, og de fleste av prosjektene deres er internasjonale. Derfor valgte Snøhetta Overseas Architecture å gå i gang med sertifiseringen da 2015-versjonen av ISO standardene ble lansert. Den nye standarden hjelper organisasjoner til å øke både effektivitet og kundetilfredshet, og er basert på åtte prinsipper: kundefokus, ledelse, prosessorientering, faktabasert beslutning, systemtankegang, medarbeidernes engasjement, leverandørsamarbeid og kontinuerlige forbedringer. 

Prosjektledelse og kreativitet 

- Snøhetta er en spennende organisasjon og har bygget opp et effektivt styringssystem for kvalitet, sier revisjonslederen i DNV GL, Morten Taraldsvik. De har vært tydelig på at dette skal gi merverdi til prosjektledelse uten at det reduserer den kreative prosessen. De har vært veldig engasjert underveis i sertifiseringsprosessen, sier han.  

En av endringene i den nye standarden er at omfanget av dokumentasjon, og presentasjonen, bestemmes i større grad av organisasjonen, i samarbeid med sertifiseringsselskapet. 

- Samtidig som de har vært lydhøre for standardens krav, har de også klare meninger om hvordan de ønsker å bygge opp styringssystemet. Det er på en annen visuell måte enn andre organisasjoner DNV GL har sertifisert, sier Taraldsvik. 

Grafisk kommunikasjon 

- For oss i Snøhetta er det naturlig å jobbe grafisk, sier Vitanza. I styringsdokumentet beskriver vi prosessene effektivt, og vi bruker både tekst og grafikk for å formidle dette. Vi har lært mye om oss selv gjennom sertifiseringsprosessen. Vi har konkretisert prosessene og satt dem i sammenheng. Vi har en samlet forståelse. Det er som å se seg i speilet og forstå seg selv bedre, sier han.  

DNV GL - Business Assurance gratulerer Snøhetta Overseas Architecture med sertifikatet!