Skip to content

Nytt forbrukermerke for sjømat fra sertifiserte anlegg

Global G.A.P. introduserer forbrukermerket GGN for fisk og sjømat fra sertifiserte oppdrettsanlegg

GGN merket slik det ser ut. Kilde: http://ggn.org/en

GlobalG.A.P. har lansert et forbrukermerke (GGN) for fisk og sjømat fra sertifiserte oppdrettsanlegg. Målet med merket er å støtte aktører fra handel, industri og oppdrett med et klart og gjenkjennbart merke for bærekraft. 

GGN vil representere sertifiserte produkter fra anlegg med god oppdrettspraksis og refererer samtidig til merkenavnet GlobalG.A.P. standarden. GGN er kort for GlobalG.A.P. Number og identifiserer alle anleggene som deltar i sertisfiseringsordningen.   

Sammen med merket lanseres det også en nettportal der forbrukerne kan søke opp merket og finne spesifikk informasjon om produktet og anlegget det kommer fra. Dette skal være en åpen og transparent kanal der forbrukerne kan kommunisere direkte med sjømatprodusentene.  

GGN er basert på dagens GlobalG.A.P. standard versjon 5, som inkluderer langt flere raser enn sammenliknbare standarder. Standarden dekker utvidede krav for matsikkerhet, dyrevelferd og HMS.
  

Les mer på GlobalG.A.Ps hjemmesider.

Besøk GGNs egne nettsider


GlobalG.A.P IFA standarden ble gjort tilgjengelig for alle oppdrettere 1. Juli 2015. Les mer her.