Skip to content

Mapei AS først ute med ISO 2015 i Norge

13. november 2015 var DNV GL det første sertifiseringsorganet i Norge som kunne dele ut sertifikater etter de nye ISO-standardene. Mapei AS er, som første bedrift i Norge, sertifisert i henhold til både ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Trond Hagerud, administrerende direktør i Mapei AS

I forbindelse med resertifisering av ISO 9001 og ISO 14001 i høst vurderte Mapei de nye 2015 standardene.

– Vi konkluderte med at vi i stor grad allerede arbeidet i henhold til disse, og anså endringene i standardene som relevante og gode forbedringer for Mapei AS, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS.

De nye ISO standardene ble publisert i september 2015 og vil gjennom økt fokus på bærekraftig utvikling være mer i tråd med de krav som dagens samfunn har til organisasjoner. Den nye oppbyggingen innebærer økt fokus på effektiv prosessledelse, adresserer endring og behovet for endringsledelse og stiller strengere krav til tilrettelegging for bærekraftig utvikling.

Leder for systemsertifiseringer i DNV GL, Jøran Laukholm, forklarer at de nye ISO standardene har en rekke forbedringer, blant annet større grad av risikotilnærming. Han forteller videre at de nye ISO standardene er utformet slik at de lettere kan kunne brukes sammen.

Klare retningslinjer
Mapei AS på sin side bekrefter at utviklingen av de to standardene er positiv. - Nye begrep som risiko og muligheter hjelper oss med å tenke mer helhetlig og langsiktig, forklarer Hagerud. Videre mener han at dagens standarder har fått klarere retningslinjer for å forstå interessepartneres behov og forventninger.

Sammen med sine kollegaer i Mapei AS er han stolt av å være først ute i Norge med ISO 2015, og innrømmer at de gjorde en ekstra innsats forut for resertifiseringen.

DNV GL gratulerer Mapei AS med sertifikatene og håper at aktører i det norske markedet vil la seg inspirere til å starte arbeidet med overgangen til de nye ISO-standardene.

Om Mapei AS
Mapei AS er en av Nordens største leverandører av produkter til bygg og anleggsbransjen. Selskapet er i stadig vekst, og investerer kraftig i forsknings-, produksjonsfasiliteter og personell. Mapei AS er en del av det italienske Mapei konsernet, et internasjonalt ledende selskap med en totalomsetning på ca. 2,3 milliarder Euro.

For å sikre gode styringssystemer og kontinuerlig forbedring har Mapei AS lagt stor vekt på å utvikle sine sertifiseringer innen miljø, kvalitet og kundeservice.

Om DNV GL Business Assurance
DNV GL Business Assurance er et verdensledende sertifiseringsorgan. Vi jobber sammen med våre kunder i deres forbedringsarbeid av produkter og tjenester, prosesser og organisasjon gjennom vår leverandre av tjenester for sertifisering, bedømming og opplæring.


Mer informasjon
Lotte Børnick-Sørhaug
Market coordinator
+47 91 30 19 81
lotte.bornick-sorhaug@dnvgl.com

De nye ISO-standardene

 

Les mer

Alt du trenger å vite om de nye ISO-standardene

 

Lær mer

Kurs i endringer i ISO standardene